Outdoor v družině

Skončil první měsíc školního roku a my vyhodnocujeme družinový pilotní program, který je zaměřen především na sportovní vyžití dětí a nenáročnou turistiku. Abychom dětem umožnili trávit co nejvíce času pobytem na čerstvém vzduchu, máme nyní všechna naše oddělení outdoorová. Budeme tedy s výjimkou velmi nepříznivého počasí provozovat co nejvíce aktivit venku. Doposud jsme kreslili v plenéru, vyráběli z přírodnin a plánujeme pobyt na zahradě a na hřišti. Dětem se tento pestrý program líbil a věříme, že to tak zůstane.

Vychovatelky školní družiny

Přání

Také v letošním roce se bude naše škola účastnit Logické olympiády. Celkem se přihlásilo 30 dětí. Všem přejeme krásné chvíle strávené nad zajímavými a logickými úlohami, bystrou mysl a optimismus. Ať se vám daří a dokážete využít to, co umíte a ve vyučování procvičujete. Přejeme hodně úspěchů. :)

Vedení školy

Nabídka kariérového poradenství pro žáky 9. ročníku

Přemýšlíš nad tím, kam jít na SŠ? Chceš se dobře rozhodnout? Chceš poznat více sebe, své dovednosti, schopnosti, kompetence a své zájmy? Chceš dobře nastartovat svou kariéru? Přihlas se na kariérové poradenství k naší školní psycholožce. Přihlášky obdržíš u svého třídního učitele, u školní psycholožky nebo zde.

Naši žáci dosáhli opět u přijímacích zkoušek nadprůměrných výsledků

Navzdory loňské situaci ve školství převládají u nás pedagogů pozitivní pocity. Ty pramení mimo jiné z toho, že naši žáci v uplynulém školním roce pracovali nejen ve škole, ale i on-line, rodiče s námi spolupracovali a všichni jsme získali řadu nových dovedností.

Naši žáci a jejich úspěchy v matematických soutěžích

Dne 19. 3. 2021 proběhl matematický Klokan. Na prvním stupni tato soutěž probíhala ve dvou kategoriích. První kategorie nazvaná Cvrček je určena pro 2. a 3. ročník. V této kategorii se s největším počtem bodů umístili tito žáci: Adéla Mendlová ze 3.A, Nikol Bedáňová ze 3.A, Kristýna Komárková ze 3.B, Hynek Veleba ze 3.C, Jiří Bartoš ze 3.C, Dagmar Součková ze 3.D, Martin Sabák ze 3.E a Natálie Plagová z 2.B.

Vzdělávání na naší škole s ohledem na požadavky dnešní doby

V současné době se často diskutuje o tom, jak vzdělávat žáky, aby jejich znalosti, dovednosti a kompetence byly využitelné v praktickém životě a odpovídaly požadavkům dnešní doby. Naším cílem je poskytovat žákům kvalitní vzdělávání, které je vedle již zmíněných potřeb připraví i na další vzdělávací cestu.

Úspěchy našich žáků v soutěžích

Úspěchy v jazykových soutěžích:

V měsíci březnu 2022 se uskutečnilo okresní kolo olympiády v anglickém a německém jazyce. Naši žáci se umístili na těchto místech:

Anglický jazyk:

6. a 7. třída: Agáta Prášková, 2. místo

8. a 9. třída: Nela Navrátilová, 14. místo

Německý jazyk:

6. a 7. třída: Karolína Vicenová, 4. místo

8. a 9. třída: Jaroslav Janovský, 3. místo

Anglická soutěž English Jungle:

Vánoční přání

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,

přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků plných rodinné pohody, radosti a úspěšný nový rok 2022. S žáky se společně shledáme ve škole opět v pondělí 3. 1. 2022.

Vedení školy a Vaši učitelé

Poděkování

Milí rodiče a žáci,

včera 7.10. 2021 se uskutečnila exkurze do Vídně. I přes nepřízeň počasí se výlet velice vydařil, navštívili jsme vše, co bylo v plánu, a užili si hezký den ve Vídni. Největší pochvala patří hlavně všem zúčastněným žákům, kteří celý program krásně zvládli, byli dochvilní a ukáznění.

Tereza Skoumalová