Žáci 5.D a 3.C zdraví ze Školy čar a kouzel ve Svratce

Po odevzdání zvacího dopisu do školy jsme nastoupili na nástupišti 9 3/4 v Řečkovicích do autobusu, který nás zavezl na tolik očekávané místo. Hned první den nás kouzelný klobouk rozřadil do jednotlivých kolejí a začala i výroba košťat, kterými letíme vstříc dalším dobrodružstvím, jako je např. Famfrpál, výroba lektvarů a nákup v Příčné ulici.
Všem se tady moc líbí, a proto s napětím očekáváme, zda nám přiletí sova Hedvika se zvacím dopisem i na příští studijní rok.

Zelený (projektový) den

Ve čtvrtek 11. května se žáci z 2. stupně proměnili v badatele, kteří objevovali nejen svět kolem sebe, ale i sami sebe. Žáci ze 7. a 8. ročníku bádali a objevovali, co všechno dokáže jejich tělo. Zjistili, jaký povrch má jejich kůže, jaký je objem jejich plic a mnoho dalších poznatků. Na žáky v 6. a 9. ročníku čekalo bádání v terénu. Na trase mezi Zamilovaným hájkem a obcí Českou pozorovali a měřili, jak rychle teče potok Ponava, které druhy rostlin se zde nachází, odchytávali vodní bezobratlé živočichy a plnili další úkoly.

Dopravní soutěž mladých cyklistů

V pondělí 15. 5. 2023 se konalo na dopravním hřišti naší školy oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Každoročně se této soutěže účastní i žáci naší školy. Letos jsme měli zastoupení ve dvou kategoriích. Osm odvážlivců se potýkalo s teoretickými otázkami z pravidel silničního provozu a zdravovědy a s praktickou jízdou na kole na hřišti i s jízdou zručnosti. Jezdit na kole umí asi každý, ale podle pravidel a navíc před strážníky a policisty, to už si každý netroufne. Žáci ze 6.D a 5.C byli odvážní a úspěšní. Natka, Olga, Dan a Štěpán získali 2.

Exkurze do Osvětimi a Krakova

Dne 10.5. se žáci devátých tříd a dva osmáci zúčastnili dějepisné exkurze do Osvětimi a do královského města Krakov. Hned ráno v 7:30 nás čekala první část prohlídky v Auschwitz I., kde se žáci dozvěděli o tom, jak to v takovém táboře fungovalo, co a jak tam probíhalo. Po této cca dvouhodinové prohlídce jsme se přesunuli do nedaleké části Auschwitz II., kde nás čekala hodinová prohlídka ženského a mužského tábora, kde jsme se dozvěděli o tom, jak probíhala selekce, život vězňů, a navštívili jsme pomník obětem.

Den Země

V pátek 21. dubna se na školní zahradě slavilo. Žáci 1. stupně měli možnost dozvědět se nové informace o kousku přírody, který nás obklopuje. Pro své mladší spolužáky si deváťáci nachystali stanoviště, na kterých si mohli vyzkoušet, jak je těžké být opylovačem na přírodní nebo na okrasné zahradě. Podívali se do našeho nového vermikompostéru a poznali jeho obyvatele z blízka. Ti, kteří měli dobré oči a uši, se seznámili s ptačími sousedy, kteří navštěvují krmítko a můžou je tam vidět. Poznáním a pochopením přírody jsme blíž k jejímu udržení a ochraně. 🍃

Podnikavost ve školách

Dne 5. května žáci z 2. stupně, kteří se v předchozích měsících dobrovolně zapojili do projektu Podnikavé dny a ve škole realizovali své nápady, odprezentovali svoji práci dětem z 1. a 2. stupně. Projekty z Podnikavých dnů jsme měli pro šk. rok 2022/23 dva.

Štafetový pohár mládeže přinesl zlaté medaile

Dne 4. 5. 2023 se děti z 1. stupně zúčastnily okresního kola Štafetového poháru mládeže, které se konalo na stadionu AC Moravská Slavia. Nejprve běžela štafeta složená z 3. tříd, následně štafeta 4. - 5. tříd. Obě tyto štafety běžely 8 x 100 m. Následovaly štafety smíšené 3. - 5. tříd 8 x 200 m. Bohužel u mladší štafety se nám nepodařilo předat bez komplikací kolík, a tak v součtu štafet jsme skončili se ztrátou necelých pěti sekund těsně na 4. místě, a medaile nám tak o vlásek unikly.

Krajské kolo recitační přehlídky Dětská scéna

Minulý pátek, 28. dubna, reprezentovala na naši školu na krajském kole recitační přehlídky Dětská scéna Anička Krejčířová z 9. ročníku. Konkurence v její kategorii byla značná, a přestože jsme se do státního kola už neprobojovali, Anička přednesla oba své texty velmi obstojně a s grácií sobě vlastní, což následně ocenili také porotci a udělili jí zvláštní cenu za ,,kultivovaný projev". 🧍🏻‍♀️

Aničce tímto děkujeme za reprezentaci školy, její aktivitu nad rámec školních povinností a odvahu. Přejeme mnoho dalších úspěchů.