Starší učí mladší

Na konci školního roku jsme se ujali role náhradních učitelů pro děti z prvního stupně. Žáci 9.A si mezi sebou rozdělili základní pravidla pravopisu, vytvořili plán jednotlivých hodiny a vyrazili. Prostřednictvím tohoto programu jsme získali cenné schopnosti v komunikaci s menšími dětmi. Společně jsme si zopakovali formou různých aktivit pravidla pravopisu a děti uviděly při výuce někoho jiného než třídní učitelku. Byli jsme překvapení, že s námi všichni spolupracovali, poslouchali nás a snažili se. Při zpětné vazbě jsme zjistili, že se výuka líbila a že si z ní něco zapamatovali.

Hurá na výlet!

1.června vyjela 8.B téměř v plném počtu na výlet do Lednice. Ačkoliv název hovoří o chladu, dětský den byl parný i tam. To nás ovšem neodradilo od poznávacího programu – výletu loďkou po Dyji k minaretu, výstupu na minaret po mnoha desítkách schodů, procházky krásnou přírodou k zámku v Lednici. Tam si všichni užili rozchod a volný čas v zámeckých zahradách podle svých představ. Odvážili jsme se také do zámeckého skleníku, kde nakonec nebylo takové horko, jak by se dalo očekávat, a viděli jsme spoustu krásných rostlin. Výlet jsme zakončili návštěvou Apollonova chrámu.

Osmáci vyrazili na exkurzi do Prahy

Ve dnech 23. - 25. května se třídy 8.A a 8.B vydaly na exkurzi do Prahy, kde je čekal nabitý program. V časných ranních hodinách vyrážela celá výprava vlakem a hned po příjezdu se ubytovala v hostelu Elf. Odtud jsme vyrazili na komentovanou prohlídku města s paní učitelkou Chalupníkovou. Naše cesta vedla přes Vyšehrad, Slavín, Karlovo náměstí až na Václavské náměstí, kde si všichni mohli dát zasloužený pozdní oběd. Poté jsme navázali prohlídkou Národního muzea, kde jsme dokonce vyšplhali do kupole a dopřáli si krásný výhled na Václavské náměstí.

Den dětí jsme oslavili i na naší škole

1. června se slaví Den dětí. My jsme počkali, až se třídy vrátí ze škol v přírodě, a oslavili jsme ho až v pondělí 5. června. Je tradicí na naší škole, že tento den organizují páťáci. Pro své mladší spolužáky si žáci 5.A,B,C,D,E zodpovědně a s láskou připravili mnoho stanovišť se sportovní, vědomostní i kreativní tématikou, které „mladší“ plnili s radostí a nadšením. I když počasí bylo trošku uplakané, my všichni jsme si Den dětí na Horáckém užili.
Třídní učitelky páťáků

Recitační soutěž v ruském jazyce

V úterý 30. května se konala recitační soutěž v ruském jazyce, které se zúčastnilo 14 žáků 2. stupně. Žáci recitovali básničky A. Puškina, S. Jesenina, K. Čukovského a dalších autorů. Gratulujeme Natálii Kotlárové z 9.B, Kristině Dvorské z 8.B, Tereze Haitmarové z 9.D, Tomáši Sedláčkovi ze 7.C, Michaele Hubené z 8.B, Kristin Šoukalové z 8.B.

Žáci 5.D a 3.C zdraví ze Školy čar a kouzel ve Svratce

Po odevzdání zvacího dopisu do školy jsme nastoupili na nástupišti 9 3/4 v Řečkovicích do autobusu, který nás zavezl na tolik očekávané místo. Hned první den nás kouzelný klobouk rozřadil do jednotlivých kolejí a začala i výroba košťat, kterými letíme vstříc dalším dobrodružstvím, jako je např. Famfrpál, výroba lektvarů a nákup v Příčné ulici.
Všem se tady moc líbí, a proto s napětím očekáváme, zda nám přiletí sova Hedvika se zvacím dopisem i na příští studijní rok.

Zelený (projektový) den

Ve čtvrtek 11. května se žáci z 2. stupně proměnili v badatele, kteří objevovali nejen svět kolem sebe, ale i sami sebe. Žáci ze 7. a 8. ročníku bádali a objevovali, co všechno dokáže jejich tělo. Zjistili, jaký povrch má jejich kůže, jaký je objem jejich plic a mnoho dalších poznatků. Na žáky v 6. a 9. ročníku čekalo bádání v terénu. Na trase mezi Zamilovaným hájkem a obcí Českou pozorovali a měřili, jak rychle teče potok Ponava, které druhy rostlin se zde nachází, odchytávali vodní bezobratlé živočichy a plnili další úkoly.