Divadelní představení s překvapením

Dne 29. března jsme si užili dopoledne s Pipi Dlouhou punčochou v LD Radost. Laskavá holka s velkým srdcem a fantazií nás provází celým letošním školním rokem. Byli jsme moc rádi, že nás hlavní představitelka Pipi Barbora Dobišarová neodmítla a po představení se s námi vyfotografovala. Spolu s naší 3. A si vše užili také kamarádi z 3. C.

K. Hedlová, TU 3. A

Výtěžek z jarmarku putuje do brněnské zoo

Školní jarmark je za námi, peněžní výtěžek z něho byl již přiřazen 1. i 2. stupni i jednotlivým třídám a nyní zástupci žákovského parlamentu 1. stupně zjišťovali od svých spolužáků, na kterou charitativní oblast bychom poslali přidělených 9000,-Kč. Přicházeli s různými nápady, tlumočili si je, hlasovali nejen ve třídách, ale i na středečních parlamentních setkáváních, až se konečně dohodli. Peníze poputují do zoo Brno. Jenže každému dítku se líbí jiné zvířátko.

Workshop první pomoci

V březnu proběhl ve třídě 8.B nácvik první pomoci, který vedl student 5.ročníku LF MU Honza Flodr. Děti si s malou dopomocí samy přicházely na to, jak by měly postupovat v situaci, kdy někdo v jejich okolí potřebuje zdravotnickou pomoc. Důležité bylo to, aby se naučily první pomoci a zároveň neohrozily samy sebe. Všichni si prakticky vyzkoušeli, jak provádět masáž srdce u dospělého i u dítěte. Na konci workshopu, který trval dvě vyučovací hodiny, vyzkoušeli žáci simulaci konkrétní situace, kdy mají poskytnout první pomoc a přivolat sanitku.

Konference na naší škole

Dne 28. 3. 2023 se v naší škole uskutečnila exkurze v rámci česko-slovenského projektu Spolu k novému kurikulu. Cílem exkurze bylo poučit se o možných způsobech implementace kompetenčně pojatého kurikula. Navštívilo nás tak 6 účastníků konference, kterou pořádal SKAV ČR a SR. Během konference zhlédli 6 vyučovacích hodin v různých předmětech na 1. a 2. stupni. Poté následovala reflexe hodiny s daným učitelem.

Deváťáci si vyzkoušeli přijímací zkoušky nanečisto

Již před jarními prázdninami absolvovali žáci 9. ročníku přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka nanečisto. Organizace byla podobná jako u přijímacích zkoušek, každý žák musel zvládnout v časovém limitu a pouze s povolenými pomůckami test z matematiky a poté z českého jazyka. Pro žáky s úpravou podmínek přijímacího řízení byly uzpůsobeny podmínky podle jejich potřeb. Po ukončení vyhodnotili učitelé odpovědi uvedené v záznamovém archu a výsledný počet bodů sdělili každému žákovi.