Paměť národa na naší škole

Večer 9. března byl završením náročné práce dvou týmů žáků VIII.C, kteří se pod vedením svého třídního učitele Lukáše Nováka a za pomoci paní asistentky Jany Rejmanové zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Každý z týmů natočil příběh jednoho pamětníka. Sylva Francková, Denis Moskovchenko, Simona Srnská, Vojtěch Smysl a Ema Ševčíková zpracovali příběh Jaroslava Klabeneše. Druhá skupina žáků (Lucie Bartošová, Matyáš Brýdl, Sára Brýdlová, Šimon Pavelek a Marek Petr) připravila příběh Přemysla Tvrdoně.

Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

Během února proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, a to ve dvou kategoriích: 6. - 7. třídy a 8. - 9. třídy. Písemnou část, která se zaměřovala na poslech, porozumění, gramatiku a slovní zásobu, absolvovali všichni žáci s rozšířenou výukou německého jazyka. První čtyři účastníci z každé kategorie, kterým se podařilo písemnou část zvládnout nejlépe, postoupili do ústního kola. Rozhovor se všemi byl velmi příjemný a v německy mluvících zemích by se určitě neztratili, a tak jsme na ně také náležitě pyšní.

Naši žáci uspěli v anglické konverzační soutěži

Dne 2. března jme měli příjemnou povinnost předat diplomy a věcné ceny úspěšným účastníkům školního kola anglické konverzační soutěže. Školní kolo proběhlo na přelomu ledna a února a mělo dvě části ve dvou kategoriích. První písemná část probíhala on-line formou a určila účastníky ústní části, do které postoupilo nejlepších osm.

Bruslení

Stejně jako minulý rok se i v tomto školním roce těšili naši páťáci na bruslení, které probíhá v rámci tělocviku jedenkrát týdně. Bruslení absolvovali úplní začátečníci i zkušení bruslaři. Jak se bruslení líbilo, sledujeme “očima páťáků”.

Medaile pro naše žáky

Na mistrovství České republiky U13 v zápase získaly naše žákyně zaslouženě medaile. Vícemistryní ČR se stala Darya Prylypko ze 7.C, Jana Olivová a Julie Seidlová vybojovaly bronzovou medaili. Na 4. místě se umístila Eliška Kršňáková ze 6.B. Úspěšní byli také naši chlapci, kdy na krásném 6. místě skončil Šimon Pop z 5.B. Gratulujeme.

Čteme dětem

Mnoho výzkumů dokazuje, že čtení dětem je velmi důležité pro jejich pozdější schopnost učit se. Díky takovéto stimulaci budou v budoucnu lepšími čtenáři, posluchači a řečníky. Třída 1.C Sovičky se zapojila do projektu Šňůra plná písmenek, ve kterém budou navštěvovat Knihovnu Jiřího Mahena a dozvídat se spoustu zajímavých věcí o knížkách.