Třídní schůzky a volby do školské rady

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, a to ve čtvrtek 17. 6. 2021 v 17:00 na pracovišti Horácké náměstí a v 18:00 na pracovišti Uprkova.

Zároveň je celý tento den možné volit zástupce rodičů do školské rady ve vestibulech obou budov až do skončení třídních schůzek. V příloze naleznete jména kandidujících zákonných zástupců žáků.

Naši žáci a jejich úspěchy v matematických soutěžích

Dne 19. 3. 2021 proběhl matematický Klokan. Na prvním stupni tato soutěž probíhala ve dvou kategoriích. První kategorie nazvaná Cvrček je určena pro 2. a 3. ročník. V této kategorii se s největším počtem bodů umístili tito žáci: Adéla Mendlová ze 3.A, Nikol Bedáňová ze 3.A, Kristýna Komárková ze 3.B, Hynek Veleba ze 3.C, Jiří Bartoš ze 3.C, Dagmar Součková ze 3.D, Martin Sabák ze 3.E a Natálie Plagová z 2.B.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

V 1. kole přijímacího řízení na střední školy bylo přijato z celkového počtu 73 žáků devátého ročníku 57 uchazečů a na odvolání v tuto chvíli čeká 16 žáků. Podle jejich umístění lze navíc odhadnout, že část z nich bude přijata hned po uvolnění míst uchazečů, kteří byli přijati na obě školy. Všem přijatým gratulujeme a těm, kteří ještě čekají na přijetí, přejeme i nadále hodně štěstí.