Naši žáci u přijímacích zkoušek

Vážení rodiče,

ráda bych Vás seznámila s výsledky našich žáků v přijímacím řízení na střední školy. Vím, že období přípravy je vždy náročné pro žáky i pro Vás, protože nám všem záleží na tom, aby všichni uspěli a byli přijati na své vybrané školy. Máme velkou radost, protože všichni žáci z devátého ročníku jsou již přijati. Někteří na škole své první volby, další museli učinit změnu, ale nakonec mají všichni své místo, na kterém budou v září pokračovat ve svém vzdělávání.

V 9. třídách byla tato úspěšnost:
Gymnázia 22 žáků
• Střední školy s maturitou 55 žáků
• Učební obory 12 žáků


Naši žáci byli také úspěšní i při přijímacím řízení na víceletá gymnázia. Tady platí, že uchazečů je vždy mnoho a míst málo, nelze tedy přijmout všechny žáky. Přesto jsou počty přijatých žáků vysoké. Na jednu stranu nás mrzí, že tu s námi už nebudou pokračovat, na druhou stranu jim úspěch přejeme a jsme na ně hrdí.

V 5. třídách byla tato úspěšnost:
Osmileté gymnázium 24 žáků
• Konzervatoř 1 žák


V 7. třídách byla tato úspěšnost:
• Šestileté gymnázium 8 žáků

Všem gratulujeme a děkujeme učitelům i Vám, rodičům, protože Vaše podpora byla pro všechny žáky velice důležitá.
V příštím školním roce budeme opět nabízet kroužky přípravy na přijímací zkoušky pro 5., 7. a 9. třídy ve stejném modelu, jako proběhly letos.

Ivana Melichárková, ředitelka školy