Žákovský parlament

Žákovský parlament, který funguje na naší škole na prvním i druhém stupni, je zpravidla zastoupen dvěma až třemi dětmi z každé třídy. Zástupci se setkávají na pravidelných schůzkách každý týden, kde projednávají aktuální témata související s jejich každodenním životem ve škole a připravovanými školními akcemi. O své činnosti průběžně informují také své spolužáky a učitele.

V rámci žákovského parlamentu se v zásadě snažíme pečovat o klima a fyzické prostředí školy, informovanost lidí napříč školou, ale například i o podporu charitativních projektů. V neposlední řadě se u žáků, kteří jsou činní v žákovském parlamentu, snažíme podporovat kreativitu a zodpovědnou samostatnost v kombinaci s týmovým duchem.

Pravidelné schůzky ŽP a vedoucí pedagog:

  • I. stupeň Uprkova: Mgr. Petra Oprchalová, Mgr. Michaela Albrechtová
  • I. stupeň HN: Mgr. Jitka Tichá
  • II. stupeň na HN: Mgr. Veronika Svedková, Mgr. Pavla Fryštáková

Akce žákovského parlamentu

  • Halloween

  • Vánoční jarmark

  • Školní ples

  • Akce propojující 1. a 2. stupeň

  • Tematické dny

 

O akcích, které parlament pořádá, se můžete dočíst také na facebookové stránce ZŠ Horácké náměstí 13.