Školní družina

Naše školní družina je místem, kde si dítě najde prostor pro realizaci vlastních zájmů i pro aktivní odpočinek. Výchovná práce probíhá dle ročního plánu ŠD, který je sestaven z měsíčních projektů na určitá témata. Veškeré činnosti probíhají zábavnou formou, děti o činnostech spolurozhodují a pomáhají při plánování akcí – daltonské metody a principy výchovy.
Úkolem naší ŠD je pomáhat dětem při začleňování do dětského kolektivu a orientaci v něm, poskytovat dětem dostatek času a prostoru k relaxaci a odpočinku, vést děti ke slušnému chování, vzájemné úctě k sobě samým, ke spolužákům i dospělým, snaha vytvářet a prohlubovat vztah dětí k životnímu prostředí, kultuře, historickým hodnotám a tradicím, respektovat individuální schopnosti a dovednosti dětí.

Organizace ŠD

Ve školním roce 2017/18 je ve ŠD 11 oddělení - 3 oddělení na Horáckém náměstí a 8 oddělení na ul. Uprkova. Oddělení se naplňují do počtu 30 dětí.

Horácké nám.:

1.oddělení

Romana Dosedlová

 

2. oddělení

Eva Hvižďová

e.hvizdova@zshoracke.org

3. oddělení

Jana Hlávková

j.hlavkova@zshoracke.org

Uprkova:

4. oddělení

Tereza Kuzněcov

 

5. oddělení

Hana Jankowská

h.jankowska@zshoracke.org

6. oddělení

Terezie Zahrádková

t.zahradkova@zshoracke.org

7. oddělení

Jitka Horáková

 

8. oddělení

Jarmila Perglerová

j.perglerova@zshoracke.org

9. oddělení

Lucie Bartošová

l.bartosova@zshoracke.org

10. oddělení

Anežka Grůzová

a.gruzova@zshoracke.org
11. oddělení Eva Popelářová  

 

Kontakt:

Hana Jankowská - h.jankowska@zshoracke.org

 

Důležité dokumenty: