Školní družina

Informace k zápisu do školní družiny na školní rok 2021/2022 naleznete zde: https://www.zshoracke.org/node/521

Naše školní družina je místem, kde si dítě najde prostor pro realizaci vlastních zájmů i pro aktivní odpočinek. Výchovná práce probíhá dle ročního plánu ŠD, který je sestaven z měsíčních projektů na určitá témata. Veškeré činnosti probíhají zábavnou formou, děti o činnostech spolurozhodují a pomáhají při plánování akcí – daltonské metody a principy výchovy.
Úkolem naší ŠD je pomáhat dětem při začleňování do dětského kolektivu a orientaci v něm, poskytovat dětem dostatek času a prostoru k relaxaci a odpočinku, vést děti ke slušnému chování, vzájemné úctě k sobě samým, ke spolužákům i dospělým, snaha vytvářet a prohlubovat vztah dětí k životnímu prostředí, kultuře, historickým hodnotám a tradicím, respektovat individuální schopnosti a dovednosti dětí.

Organizace ŠD

Ve školním roce 2020/21 je ve ŠD 9 oddělení - 3 oddělení na Horáckém náměstí a 6 oddělení na ul. Uprkova. Oddělení se naplňují do počtu 30 dětí.

Horácké nám.:

1.oddělení

Zuzana Foltýnová

z.foltynova@zshoracke.org

2. oddělení

Eva Hvižďová

e.hvizdova@zshoracke.org

3. oddělení

Jana Tesaříková

j.tesarikova@zshoracke.org

Uprkova:

 

 

 4. oddělení

Dominika Šťastná

d.stastna@zshoracke.org

5. oddělení

Hana Jankowská

h.jankowska@zshoracke.org

6. oddělení

Michaela Štegnerová

m.stegnerova@zshoracke.org

7. oddělení

Štefaníková Aneta

a.stefanikova@zshoracke.org

8. oddělení

Romana Dosedlová

r.dosedlova@zshoracke.org

9. oddělení

Anežka Grůzová

a.gruzova@zshoracke.org

Kontakt:

Hana Jankowská - h.jankowska@zshoracke.org

 

Důležité dokumenty: