Úspěchy našich žáků v soutěžích

Úspěchy v jazykových soutěžích:

Angličtina:
 
6. a 7. třída - Agáta Prášková, 2. místo v okresním kole
8. a 9. třída - Nela Navrátilová, 14. místo v okresním kole
 
Němčina:
 
6. a 7. třída - Karolína Vicenová, 4. místo v okresním kole
8. a 9. třída - Jaroslav Janovský, 3. místo v okresním kole
 
Soutěž v anglickém jazyce ENGLISH JUNGLE - školní kolo:

V měsíci květnu proběhly ústní části školního kola soutěže v anglickém jazyce English Jungle. Zúčastnili se nejlepší řešitelé písemného testu. Ústní kola proběhla po jednotlivých ročnících a mnozí žáci předvedli velmi pěkné výkony. Děti přednesly připravenou báseň, některé zazpívaly písničku. Samozřejmě musely i odpovídat na otázky zkoušejícím paním učitelkám a panu učiteli. Mnoho dětí si vedlo velmi dobře, a tak nebylo lehké rozhodnout o vítězích jednotlivých kategorií. Celkově se zúčastnilo ústního kola 48 žáků z 3. - 5. ročníku.

3. ročník

1. místo: Zuzana Kratochvílová ze 3.D

2. místo: Keisha Kusumoherwanto ze 3.C

3. místo: Sára Havlenová ze 3.D

4. ročník

1. místo: Benjamin Janeba ze 4.A

2. místo: Dominik Drobek ze 4.C

3. místo: Martin Sabák ze 4.E

5. ročník

1. místo: Nina Patloková z 5.B

2. místo: Andrea Králová z 5.C

3. místo: Adriana Slámová z 5.D

V lednu 2022 proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka. Celkem se zúčastnilo 18 žáků. 1. místo získala Z. Tomeková z 9.D, 2. místo získala E. Rozsívalová z 8.B a 3. místo M. Kiliánová z 8.A. Zuzana Tomeková z 9.D se zúčastnila okresního kola a umístila se na 25. místě.

Školní kolo recitační soutěže proběhlo v únoru 2022. Celkově se zúčastnilo 15 žáků, 1. místo získala L. Zemborská ze 6.A, 2. místo T. Havlíček ze 6.B a 3. místo T. Pavlíková ze 6.B. Luna Zemborská ze 6.A se zúčastnila městského kola této soutěže.

 


Příběhy našich sousedů:

V úterý 19. 4. 2022 proběhla na radnici Brno-střed slavnostní přehlídka projektů Příběhy našich sousedů. Do tohoto projektu se již tradičně na naší škole zapojujeme, a i letos jsme vyslali dva týmy žáků, kteří zpracovali příběhy dvou pamětníků. Byl to tým 8.A pod vedením paní učitelky Zečevičové, který sdílel prostřednictvím animace příběh syna řeckých imigrantů, pana Anastaziose Jiaxise, a tým 9.B pod vedením pana učitele Svobody, který zpracoval rozhlasovou reportáž o brněnském výtvarníkovi a a utorovi kreslených vtipů Bohumilu Jůzovi.
 
Oba týmy si během prezentací na radnici vedly velmi statečně a děvčata z 9.B v tvrdé konkurenci 10 týmů z celého Brna získaly skvělé 3. místo. Porota u tohoto týmu ocenila historickou věrohodnost jejich reportáže a porovnání historických kontextů období komunismu a let po převratu v roce 1989. Oběma žákovským týmům moc děkujeme za spoustu práce, kterou během projektu odvedli a věříme, že si z něj odnáší cenné zkušenosti do budoucna.
 

Úspěchy ve sportovních soutěžích:

Na mistrovství ČR v zápase volným stylem mladších žáků získal 2. místo Tomáš Sedláček ze 6.C.

Na mistrovství ČR v dálkovém plavání na 5 km získala 1. místo Lucie Netrefová z 8.D.


Úspěchy v přírodovědných soutěžích:

Žáci druhého stupně letos reprezentovali naši školu v okresním kole biologické olympiády velmi úspěšně:

  • V kategorii C se účastnili žáci Martin Úlehla a Radek Prokeš z 8.C a postup do krajského kola jim utekl o bod.
  • V kategorii D nás úspěšně reprezentovala Luna Zemborská z 6.A. Valentina Smutná ze 7.A se umístila na skvělém 13. místě v konkurenci víceletých gymnázií. Stává se tak úspěšnou řešitelkou okresního kola biologické olympiády.

Oceňujeme nasazení a píli, kterou všichni naši zúčastnění prokázali. Soutěž zahrnuje prokázání odborných znalostí v testu i zvládnutí praktických dovedností při laboratorním úkolu a poznávání organismů. Nezbytností je i domácí příprava ve volném čase.


Úspěchy v soutěžích s dopravní tematikou:

  • Celoroční soutěž pro všechny čtvrté ročníky Empík cyklista na dopravním hřišti Riviéra Brno je zaměřená na zvládnutí zásad bezpečné jízdy po pozemních komunikacích a je zakončena předáním Průkazu cyklisty. Ten za prokázání teoretických znalostí uplatněných při praktických dovednostech spojených s jízdou na kole obdržela většina čtvrťáků z naší školy.

  • Druhou gratulaci posíláme čtyřčlennému družstvu ze 4.C - jmenovitě Zuzce, Anetce, Víťovi a Matymu, kteří 9. května získali krásné 3. místo v soutěži Mladých cyklistů. Společně s dalšími devíti školami prokázali své dovednosti v oblastech, které „pilovali“ právě na Empíkovi a byli pochváleni za perfektně poskytnutou první pomoc při dopravních nehodách cyklistů.

 

Všem gratulujeme, děkujeme za reprezentování naší školy a přejeme hodně zdaru v dalších soutěžích.