Úspěchy našich žáků v soutěžích

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2022/2023

Úspěchy v matematických a logických olympiádách:

Logická olympiáda – Kategorie A, 3. - 5. ročník

V minulých týdnech proběhla Logická olympiáda, které se žáci účastnili online formou ze svých domovů. Za naši školu se v této kategorii přihlásilo 64 žáků, v celém Jihomoravském kraji 2 915 školáků. Všem gratulujeme a oceňujeme odhodlání trávit čas nad rébusy a věnovat se logickým úlohám. Děkujeme též rodičům za ochotu svoje děti do olympiády registrovat a motivovat k dalšímu rozvoji i k dosažení jejich osobního maxima.

Blahopřejeme všem oceněným a zveřejňujeme prvních deset míst za naši školu.

1. Linda Tannenbergová, 5.E

2. Martin Majkus, 5.C

3. Dorota Štursová, 5.B

4. Patrik Baláš, 4.A

5. - 6. Ema Menšíková, 5.D

5. - 6. Martin Sabák, 5.E

7. David Blažek, 5.C

8. - 9. Jiří Bartoš, 5.C

8. - 9. Robert Versteegh, 4.A

10. Vít Sedláček, 5.C


Logická olympiáda – kategorie B, 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Blahopřejeme všem žákům 6. - 9. tříd, kteří se zúčastnili Logické olympiády. Jsme rádi, že jste velmi aktivní, zapojujete se do soutěží a uplatňujete vědomosti získané při vyučování i v osobním životě. Vidíme, že logické uvažování je vám blízké a matematika vás baví. Letos se vás přihlásilo 36, v celém Jihomoravském kraji soutěžilo 3 673 žáků. Gratulujeme a zveřejňujeme prvních deset míst za naši školu.

1. Hugo Kytnar, 9.A

2. Magda Martincová, 9.C

3. Otto Schriebl, 9.C

4.- 5. Antonia Janotová, 6.B

4.- 5. Lukáš Petr, 9.C

6. Laura Versteegh, 6.C

7. Ondřej Střecha, 9.D

8. Veronika Nedělová, 8.B

9. Lucie Kundrátová, 8.A

10. Tomáš Milichovský, 7.C


Ve čtvrtek 26. října se v jídelně školy konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, kterého se zúčastnilo 72 žáků 6. - 9. ročníku. Děkujeme všem zúčastněným za jejich elán, píli a odhodlanost počítat i přemýšlet nad logickými úlohami celých 60 minut. Jste velmi šikovní, vážíme si vašeho nadšení.
Úspěšnými řešiteli se stali:
7. ročník - Antoine Rampula, Lukáš Wolf, Jan Sklář, Matěj Ondrušek
8. ročník – Jakub Zavřel
9. ročník - Kryštof Nečas, David Chajda, Hugo Kytnar, Lukáš Petr, Prokop Řehan, Jakub Mariánek, Jan Šebesta, Štěpán Buchta, Dora Dufková, Vojtěch Buchta, Lucie Netrefová

Gratulujeme k úspěchu.



Úspěchy ve sportovních soutěžích:

Na mezinárodním turnaji v zápase v Hradci Králové získal 1. místo Vojtěch Klosík ze 2.B a 2. místo Antonín Vysloužil ze 3.A a Kryštof Pop z 8.C.

Na mezinárodním turnaji v zápase Velká cena Brna 2022 získal 1. místo Pavel Vysloužil ze 7.C a 2. místo Marek Šimáček ze 7.C.

Po státním svátku naše děti z 5. tříd vyrazily na turnaj SBOŠ ve futsale, který pořádala ZŠ Svážná. Již v základní skupině o 9 týmech bylo jasné, že se pěkně zapotíme, ale nakonec po postupu do semifinále, kde v zápase padl pouze jeden gól, bohužel náš vlastní, jsme si zahráli o 3. místo a to se ctí vyhráli. Do školy tedy vezeme nejen krásný pohár, ale i skvělý pocit z úžasné hry fair play a soudržnosti týmu.

Na pražském Mistrovství České republiky v zápase byli naši sportovci velice úspěšní. Vícemistryní ČR se stala Jana Olivová ze 7.C, bronzovou medaili si odvezli Pavel Vysloužil a Darya Prylypko ze 7.C a Kryštof Pop z 8.C. Marek Šimáček ze 7.C obsadil 6. místo a Tomáš Stehlík ze 7.C skončil na 8. místě. Zabojovaly také naše bývalé žákyně, kdy titul Mistryně ČR patří Tereze Zbořilové, Petře a Tereze Mračkové a třetí místo získala Kamila Bublíková.


Dne 16. 9. 2022 proběhlo Fotbálkohraní o pohár starosty naší městské části: Výsledky kategorie 3. třídy: 1. místo: 3.C ZŠ Horácké náměstí pod vedením třídní učitelky Alexandry Matrasové a 3. místo: 3.D ZŠ Horácké náměstí pod vedením p.uč. Markéty Vroblové.
Výsledky kategorie 4. tříd: 1. místo: 4.B ZŠ Horácké náměstí spolu s paní učitelkou Evou Grohmannovou, 2. místo: 4.C ZŠ Horácké náměstí s paní učitelkou Kateřinou Vítovou

Dne 21.9. se uskutečnilo druhé kolo Fotbálkohraní pro žáky 1. a 2. tříd. Výsledky 2. tříd: pohár za 1. místo si pod vedením paní učitelky Renaty Jarošové po dramatických penaltách odnáší třída 2.C a na místě třetím se umístila 2.D s paní učitelkou Markétou Surákovou.
Výsledky 1. tříd: 1. místo třída 1. C v čele s paní asistentkou Petrou Tichou, 2. místo patří třídě 1. A s paní učitelkou Zuzanou Folýnovou a na 3. místě se umístila třída 1. D s paní učitelkou Janou Paškovou.

Děkujeme za skvělou organizaci a zážitky Malé kopané, panu starostovi MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora za předání krásných pohárů a všem pedagogickým pracovníků, že děti dovedli a pomáhali tvořit krásnou sportovní atmosféru a tím všem dětem na tvářích vykouzlili úsměvy.



Další úspěchy:

Vážená paní ředitelko,

dovoluji si Vám jménem pana Mgr. Filipa Ledera, předsedy představenstva SAKO Brno, a. s., zaslat poděkování za účast i aktivní přístup zástupců Vašeho školního žákovského parlamentu na I. environmentální konferenci SAKO Brno, s názvem "Se školami za zelenější Brno".

PhDr. Petra Kačírková, Ph.D., ředitelka

 



Úspěchy našich žáků ve školním roce 2021/2022

Úspěchy v jazykových soutěžích:

Angličtina:
 
6. a 7. třída - Agáta Prášková, 2. místo v okresním kole
8. a 9. třída - Nela Navrátilová, 14. místo v okresním kole
 
Němčina:
 
6. a 7. třída - Karolína Vicenová, 4. místo v okresním kole
8. a 9. třída - Jaroslav Janovský, 3. místo v okresním kole
 
Soutěž v anglickém jazyce ENGLISH JUNGLE - školní kolo:

V měsíci květnu proběhly ústní části školního kola soutěže v anglickém jazyce English Jungle. Zúčastnili se nejlepší řešitelé písemného testu. Ústní kola proběhla po jednotlivých ročnících a mnozí žáci předvedli velmi pěkné výkony. Děti přednesly připravenou báseň, některé zazpívaly písničku. Samozřejmě musely i odpovídat na otázky zkoušejícím paním učitelkám a panu učiteli. Mnoho dětí si vedlo velmi dobře, a tak nebylo lehké rozhodnout o vítězích jednotlivých kategorií. Celkově se zúčastnilo ústního kola 48 žáků z 3. - 5. ročníku.

3. ročník

1. místo: Zuzana Kratochvílová ze 3.D

2. místo: Keisha Kusumoherwanto ze 3.C

3. místo: Sára Havlenová ze 3.D

4. ročník

1. místo: Benjamin Janeba ze 4.A

2. místo: Dominik Drobek ze 4.C

3. místo: Martin Sabák ze 4.E

5. ročník

1. místo: Nina Patloková z 5.B

2. místo: Andrea Králová z 5.C

3. místo: Adriana Slámová z 5.D

V lednu 2022 proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka. Celkem se zúčastnilo 18 žáků. 1. místo získala Z. Tomeková z 9.D, 2. místo získala E. Rozsívalová z 8.B a 3. místo M. Kiliánová z 8.A. Zuzana Tomeková z 9.D se zúčastnila okresního kola a umístila se na 25. místě.

Školní kolo recitační soutěže proběhlo v únoru 2022. Celkově se zúčastnilo 15 žáků, 1. místo získala L. Zemborská ze 6.A, 2. místo T. Havlíček ze 6.B a 3. místo T. Pavlíková ze 6.B. Luna Zemborská ze 6.A se zúčastnila městského kola této soutěže.



Příběhy našich sousedů:

V úterý 19. 4. 2022 proběhla na radnici Brno-střed slavnostní přehlídka projektů Příběhy našich sousedů. Do tohoto projektu se již tradičně na naší škole zapojujeme, a i letos jsme vyslali dva týmy žáků, kteří zpracovali příběhy dvou pamětníků. Byl to tým 8.A pod vedením paní učitelky Zečevičové, který sdílel prostřednictvím animace příběh syna řeckých imigrantů, pana Anastaziose Jiaxise, a tým 9.B pod vedením pana učitele Svobody, který zpracoval rozhlasovou reportáž o brněnském výtvarníkovi a a utorovi kreslených vtipů Bohumilu Jůzovi.
 
Oba týmy si během prezentací na radnici vedly velmi statečně a děvčata z 9.B v tvrdé konkurenci 10 týmů z celého Brna získaly skvělé 3. místo. Porota u tohoto týmu ocenila historickou věrohodnost jejich reportáže a porovnání historických kontextů období komunismu a let po převratu v roce 1989. Oběma žákovským týmům moc děkujeme za spoustu práce, kterou během projektu odvedli a věříme, že si z něj odnáší cenné zkušenosti do budoucna.
 


Úspěchy ve sportovních soutěžích:

Na mistrovství ČR v zápase volným stylem mladších žáků získal 2. místo Tomáš Sedláček ze 6.C.

Na mistrovství ČR v dálkovém plavání na 5 km získala 1. místo Lucie Netrefová z 8.D.



Úspěchy v přírodovědných soutěžích:

Žáci druhého stupně letos reprezentovali naši školu v okresním kole biologické olympiády velmi úspěšně:

  • V kategorii C se účastnili žáci Martin Úlehla a Radek Prokeš z 8.C a postup do krajského kola jim utekl o bod.
  • V kategorii D nás úspěšně reprezentovala Luna Zemborská z 6.A. Valentina Smutná ze 7.A se umístila na skvělém 13. místě v konkurenci víceletých gymnázií. Stává se tak úspěšnou řešitelkou okresního kola biologické olympiády.

Oceňujeme nasazení a píli, kterou všichni naši zúčastnění prokázali. Soutěž zahrnuje prokázání odborných znalostí v testu i zvládnutí praktických dovedností při laboratorním úkolu a poznávání organismů. Nezbytností je i domácí příprava ve volném čase.



Úspěchy v soutěžích s dopravní tematikou:

  • Celoroční soutěž pro všechny čtvrté ročníky Empík cyklista na dopravním hřišti Riviéra Brno je zaměřená na zvládnutí zásad bezpečné jízdy po pozemních komunikacích a je zakončena předáním Průkazu cyklisty. Ten za prokázání teoretických znalostí uplatněných při praktických dovednostech spojených s jízdou na kole obdržela většina čtvrťáků z naší školy.

  • Druhou gratulaci posíláme čtyřčlennému družstvu ze 4.C - jmenovitě Zuzce, Anetce, Víťovi a Matymu, kteří 9. května získali krásné 3. místo v soutěži Mladých cyklistů. Společně s dalšími devíti školami prokázali své dovednosti v oblastech, které „pilovali“ právě na Empíkovi a byli pochváleni za perfektně poskytnutou první pomoc při dopravních nehodách cyklistů.

 

Všem gratulujeme, děkujeme za reprezentování naší školy a přejeme hodně zdaru v dalších soutěžích.