Školní družina

Vážení rodiče,

na základě požadavků Vašich i dnešní doby oznamujeme, že všechna oddělení školní družiny budou mít prodloužený pobyt venku v době 13:00 – 13:45 a 14:00 – 15:00. Dítě si můžete vyzvednout v časech 13:45 – 14:00 a po 15. hodině kdykoliv, více v režimu ŠD. Vzhledem k této skutečnosti vybavte, prosím, děti vhodným oblečením a obuví. Děkují vychovatelky školní družiny.

Naše školní družina je místem, kde si dítě najde prostor pro realizaci vlastních zájmů i pro aktivní odpočinek. Výchovná práce probíhá dle ročního plánu ŠD, který je sestaven z měsíčních projektů na určitá témata. Veškeré činnosti probíhají zábavnou formou, děti o činnostech spolurozhodují a pomáhají při plánování akcí – daltonské metody a principy výchovy.
Úkolem naší ŠD je pomáhat dětem při začleňování do dětského kolektivu a orientaci v něm, poskytovat dětem dostatek času a prostoru k relaxaci a odpočinku, vést děti ke slušnému chování, vzájemné úctě k sobě samým, ke spolužákům i dospělým, snaha vytvářet a prohlubovat vztah dětí k životnímu prostředí, kultuře, historickým hodnotám a tradicím, respektovat individuální schopnosti a dovednosti dětí.

Organizace ŠD

Ve školním roce 2022/23 je ve ŠD 10 oddělení - 4 oddělení na Horáckém náměstí a 6 oddělení na ul. Uprkova. Oddělení se naplňují do počtu 30 dětí.

Horácké nám.:

1.oddělení

Aneta Štefaníková

a.stefanikova@zshoracke.org

2. oddělení

Petra Bimková

p.bimkova@zshoracke.org

3. oddělení

Eva Hvižďová

e.hvizdova@zshoracke.org
4. oddělení

Michaela Štegnerová

m.stegnerova@zshoracke.org

Uprkova:

5. oddělení

Veronika Vaňková

v.vankova@zshoracke.org

6. oddělení

Hana Jankowská

h.jankowska@zshoracke.org

7. oddělení

Jitka Orságová

j.orsagova@zshoracke.org

8. oddělení

Alice Ondrová

a.ondrova@zshoracke.org

9. oddělení

Romana Dosedlová

r.dosedlova@zshoracke.org

10. oddělení

Dominika Šťastná

d.stastna@zshoracke.org

Kontakt:

Hana Jankowská - h.jankowska@zshoracke.org

Důležité dokumenty: