Kalendář školního roku 2021/2022

 

Prázdniny
27.10. a 29.10.2021 podzimní prázdniny
23.12.2021 - 2.1.2022 vánoční prázdniny
4.2.2022 pololetní prázdniny
7.3. - 13.3.2022 jarní prázdniny
14.4.2022 velikonoční prázdniny
1.7. - 31.8.2022 hlavní prázdniny

 

Třídní schůzky a hovorové hodiny
2.9.2021 třídní schůzky (17:00 HN; 18:00 U)
18.11.2021 hovorové hodiny (16:00 - 19:00)
  ukázky práce žáků sportovních tříd (16:00)
25.11.2021 schůzka rodičů žáků 5. tříd s vedením školy a výchovnou poradkyní (17:00)
  schůzka rodičů žáků 9. tříd s vedením školy a výchovným poradcem (18:00)
6.1.2022 hovorové hodiny (17:00 - 19:00)
7.4.2022 hovorové hodiny (17:00 - 19:00)
26.5.2022 třídní schůzky (17:00 HN; 18:00 U)
  ukázky práce sportovních tříd (16:00)
  informace pro nové žáky a zájemce do budoucích 6. tříd (16:30)
9.6.2022 hovorové hodiny pro zvané a zájemce (16:30 - 18:00)

 

Porady
18.11.2021 hodnocení za 1. čtvrtletí (14:30)
6.1.2022 porada (14:30)
25.1.2022 klasifikační porada za 1. pololetí (14:30)
7.4.2022 hodnocení za 3. čtvrtletí (14:30)
9.6.2022 porada (14:30)
23.6.2022 klasifikační porada za 2. pololetí (14:30)

 

                                                                      Akce školy
8.9. - 10.9.2021 adaptační výjezd 6. ročníku
6.12.2021 mikulášská nadílka
21.12.2021 jarmark pro veřejnost (rodiče a všichni přátelé školy (14:00 - 16:00)
30.1. - 4.2.2022 LVK sportovních tříd
5.2. - 12.2.2022 zimní ŠVP s lyžováním
20.2. - 26.2.2022 LVK 7. tříd
8.4. a 9.4.2022 zápis do 1. tříd
5.5.2022 Daltonská konference
11.5.2022 schůzka rodičů žáků budoucích 1. tříd v 17 hodin
19.5.2022 akademie k výročí školy
červen 2022 (bude upřesněno)
setkání budoucích prvňáčků s paní učitelkou na zahradě školy
den otevřených dveří 14.10., 10.11., 7.12., 12.1., 17.2., 15.3., 20.4., 26.5.
Kavárny pro rodiče 22.9., 7.10., 15.11., 10.1., 16.2., 16.3., 25.4., 23.5.