Kalendář školního roku 2020/2021

 

prázdniny
29.10. a 30.10.2020 podzimní prázdniny
23.12.2020 - 3.1.2021 vánoční prázdniny
29.1.2021 pololetní prázdniny
22.2. - 28.2.2021 jarní prázdniny
1.4.2021 velikonoční prázdniny
1.7.- 31.8. 2021 hlavní prázdniny

 

třídní schůzky a hovorové hodiny
3.9.2020 třídní schůzky (17.00 HN; 18.00 U)
19.11.2020 hovorové hodiny (16.00 - 19.00)
  ukázky práce žáků sportovních tříd (16.00)
  schůzka rodičů žáků 5. tříd s vedením školy a výchovnou poradkyní (17.00)
  schůzka rodičů žáků 9. tříd s vedením školy a výchovným poradcem (18.00)
7.1.2021 hovorové hodiny (17.00 - 19.00)
8.4.2021 hovorové hodiny (17.00 - 19.00)
17.6.2021 třídní schůzky (17.00 HN; 18.00 U)

 

porady
19.11.2020 hodnocení za 1. čtvrtletí (14.30)
7.1.2021 porada o problémových žácích  (14.30)
21.1.2021 klasifikační porada za 1. pololetí (14.30)
8.4.2021 hodnocení za 3. čtvrtletí (14.30)
10.6.2021 porada o problémových žácích (14.30)
22.6.2021 klasifikační porada za 2. pololetí (14.30)

Akce školy

9.9. - 11.9.2020 adaptační výjezd 6. ročníku
12. a 13.3.2021 školení hodnotového vzdělávání
4.12.2020 mikulášská nadílka
17.12.2020 Jarmark pro veřejnost (rodiče a všichni přátelé školy (14.00 - 16.00)
9.4. a 10.4.2021 zápis do 1. tříd
31.1. - 5.2.2021 LVK sportovních tříd
6.2. - 13.2.2021 zimní ŠVP s lyžováním
28.2. - 6.3.2021 LVK 7. tříd
13.5.2021 informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 17 hodin Uprkova, 18 hodin Horácké náměstí
červen 2021
setkání budoucích prvňáčků s paní učitelkou na zahradě školy v 17 hodin Uprkova, v 18 hodin Horácké náměstí
7.7. - 10.7.2021 letní škola matematiky Hejný
4.5. a 18.5.2021
edukativní skupiny, v 17 hodin, on-line
den otevřených dveří 17.9., 14.10., 10.11., 10.12., 12.1., 17.2., 18.3., 20.4., 26.5.
kavárny pro rodiče 22.9., 7.10., 18.11., 13.1., 16.2., 23.3., 28.4., 2.6.
setkání prvňáčků s třídní učitelkou na zahradě

1. A - 23.6. v 16:30, 1. B - 22.6. v 16:30, 1. C - 22.6. v 17:00, 1. D - 23.6. v 17:00