Poskytování informací

 

Místo a způsob, jak získat informace:

Informace lze získat na webových stránkách školy, prostřednictvím telefonického, elektronického nebo osobního kontaktu v kanceláři školy.

Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí:

Místem je kancelář školy a způsob je písemný, telefonický, elektronický nebo osobním předáním v úředních hodinách. Rozhodnutí se vždy předává nebo zasílá v písemné podobě.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutí:

Místem je kancelář školy a opravný prostředek se podává písemně ve lhůtě, která je uvedena na rozhodnutí.

Pravidla poskytování informací:

Výroční zprávy o poskytování informací: