Kalendář školního roku 2022/2023

 

Prázdniny
26.10. a 27.10.2022 podzimní prázdniny
23.12.2022 - 2.1.2023 vánoční prázdniny
3.2.2023 pololetní prázdniny
13.3. - 19.3.2023 jarní prázdniny
6.4.2023 velikonoční prázdniny
1.7. - 3.9.2023 hlavní prázdniny

 

Třídní schůzky a hovorové hodiny
5.9.2022 třídní schůzky (17.00 HN; 18.00 U)
10.11.2022 hovorové hodiny (16.00 - 19.00)
  ukázky práce žáků sportovních skupin (16.00)
  schůzka rodičů žáků 5. tříd s vedením školy a výchovnou poradkyní (17.00)
  schůzka rodičů žáků 9. tříd s vedením školy a výchovným poradcem (18.00)
5.1.2023 hovorové hodiny (17.00 - 19.00)
13.4.2023 hovorové hodiny (17.00 - 19.00)
17.5.2023 třídní schůzky (17.00 HN; 18.00 U)
  ukázky práce sportovních tříd (16.00)
  informace pro nové žáky a zájemce do budoucích 6. tříd (16.30)
8.6.2023 hovorové hodiny pro zvané a zájemce (16.30 - 18.00)

 

Porady
10.11.2022 hodnocení za 1. čtvrtletí (14.30)
5.1.2022 porada (14.30)
26.1.2023 klasifikační porada za 1. pololetí (14.30)
13.4.2023 hodnocení za 3. čtvrtletí (14.30)
8.6.2023 porada (14.30)
22.6.2023 klasifikační porada za 2. pololetí (14.30)

 

                                                                      Akce školy
14.9. - 16.9.2022 adaptační výjezd 6. ročníku
18.11.2022 ředitelské volno
5.12.2022 mikulášská nadílka
21.12.2022 jarmark pro veřejnost (rodiče a všichni přátelé školy (15.00 - 17.00)
29.1. - 3.2.2023 LVK sportovních tříd
4.2. - 11.2.2023 zimní ŠVP s lyžováním
19.2. - 25.2.2023 LVK 7. tříd
14.4. a 15.4.2023 zápis do 1. tříd
18. 5. 2023 Daltonská konference
11.5.2023 schůzka rodičů žáků budoucích 1. tříd v 17 hodin
červen 2023 (bude upřesněno)
setkání budoucích prvňáčků s paní učitelkou na zahradě školy
den otevřených dveří 13.10., 9.11., 6.12., 12.1., 15.2., 21.3., 20.4., 24.5.
Kavárny pro rodiče 19.9., 10.10., 22.11., 11.1., 15.2., 21.3., 24.4., 16.5.