Přírodní zahrada ZŠ Horácké nám. 13

Logolink-MZP+SFZP

Název projektu: Přírodní zahrada ZŠ Horácké nám. 13

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR podle podmínek Národního programu Životní prostředí.


Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 500 000 Kč. V rámci projektu došlo k rekonstrukci přírodní zahrady ZŠ Brno, Horácké nám. 13. Byly provedeny úpravy zahrady na ploše 1563 metrů čtverečních a terénní úpravy na ploše 1213 metrů čtverečních, bylo nainstalováno celkem 13 objektů, obnoveno 8 prvků a probíhají participační aktivity.


Prioritní oblast: 6 - Environmentální prevence
Podoblast podpory: 6.1.C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („přírodní zahrady“)
Příjemce podpory: Základní Škola Brno, Horácké nám. 13
Celkové způsobilé výdaje: 626 686 Kč

Dotace ze SFŽP ČR: 500 000 Kč
Příspěvek příjemce dotace:126 686 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 4.7. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 29.2. 2020


Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Informace ke stažení: plakát