Kontakty

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, příspěvková organizace
Horácké náměstí 13
621 00 Brno-Řečkovice

Ředitelka školy: Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková
Zástupci ředitelky pro I. stupeň: Mgr. Miloslav Tvrz, Mgr. Libuše Švecová
Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň: Mgr. Petra Mendlová
   
Zástupkyně ředitelky pro inkluzivní vzdělávání: Mgr. Irena Procházková

Zástupce ředitelky pro ekonomiku, provoz a informační technologie: Mgr. Martin Jelínek

Vedoucí vychovatelka: Hana Jankowská
Kancelář školy: Jana Šrámková, Kateřina Ospalá, Dagmar Novotková

Školník Horácké náměstí: Petr Kaniok, tel.: 723 849 604
Školník Uprkova: Jiří Chrást, tel.: 725 391 696
 

Telefon pracoviště Horácké nám.: 541321507, 739091519
Telefon pracoviště Uprkova: 549274988
Vedení školy: 739 091 519, ředitelka školy: 730 516 123
Školní jídelna - stravné: 541 225 379, 725 557 850
Vedoucí školní jídelny:  541 225 328
Školní družina Horácké náměstí: 730 516 122, školní družina Uprkova: 730 516 121
E-mail: skola@zshoracke.org
ID datové schránky: 4fh7v8k

IČ: 49465481
DIČ: škola není plátcem DPH
REDIZO: 600108279
Číslo účtu: 110088891/0300

Zřizovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Adresa: Palackého nám. 11, 621 00 Brno

Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti základní školy, školní družiny a zařízení školního stravování.