Pro rodiče žáků budoucích prvních tříd

Seznam pomůcek na nový školní rok naleznete zde.

Program setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů naleznete zde.

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 naleznete zde.

Informace pro rodiče žáků 1. tříd ve školním roce 2023/2024 naleznete zde.

Informace k přípravné třídě naleznete zde

Zde si můžete přečíst, proč dát prvňáčka na naši školu. Fotografie z výuky naleznete níže. 

 

15. února od 16:30 hod. proběhne úvodní Kavárna pro rodiče předškoláků, kde představíme filozofii školy, novinky ve výuce a zodpovíme Vaše dotazy. 

16. února od 16:00 hod. zveme do školy všechny předškoláky s rodiči a nabízíme moderovanou prohlídku obou budov, jež jsou na ulici Horácké náměstí 13 a Uprkova 1a. Předškoláci si vyzkouší sezení v lavici, kreslení na tabuli, pohrají si s hračkami, proběhnou a zacvičí si ve třech tělocvičnách.

21. února odstartujeme Edukativně stimulační skupinky. Nachystali jsme 8 lekcí, jež budou probíhat v čase 15:30 – 16:15 hod. každé úterý.

8. března od 16:00 hod. pořádáme Školu na zkoušku, kde si předškoláci vyzkouší jednu vyučovací hodinu plnou her, tvoření i učení.

21. března od 15:30 hod. nabízíme Kavárnu pro děti a rodiče na téma přírodovědné a fyzikální pokusy ve výuce na 1. i 2. stupni, které Vám budou ukazovat naši žáci od 1. po 9. třídu.

23. března od 16:00 hod. můžete přijít na další komentovanou prohlídku obou budov.

14. a 15. dubna se na Vás budeme těšit u zápisu do 1. třídy.

11. května od 17:00 hod. se sejdeme na schůzce pro rodiče nově přijatých dětí, kde budou představeny třídní učitelky.

V červnu se budoucí prvňáčci sejdou se svou novou paní učitelkou na zahradě školy, každá třída v jiný den. Seznámí se s novými spolužáky a zažijí radost z prvního společného tvoření.

Jak u nás ve škole žáci pracují a navzájem se obohacují svými zkušenostmi, můžete vidět pravidelně 1x za měsíc na dni otevřených dveří ve výuce od 8:00 do 12:00 hod. a od 12:00 do 15:30 hod. ve školní družině ve dnech 15. února21. března, 20. dubna a 24. května.

Těšíme se na Vaši návštěvu, všechny novinky najdete v aktualitách nebo na našem Facebooku ZŠ Horácké náměstí 13.

Dokumenty k zápisu do 1. třídy pro žáky z Ukrajiny naleznete na https://www.zshoracke.org/node/703

 

Zápis do 1. tříd ZŠ Brno, Horácké nám. 13

Co (kromě jiného) nabízíme?

 • výuku s použitím daltonského plánu (http://www.czechdalton.cz/o-daltonu)

 • skupinovou práci, projektovou výuku, celoškolní projekty, zájmové kroužky

 • respektování individuálních vzdělávacích potřeb dětí

 • vytváření příležitostí pro nadané žáky

 • nadstandardní péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami

 • možnost otevření třídy s programem Začít spolu na pracovišti Horácké náměstí (https://www.zacitspolu.eu)

 • výuku všech předmětů moderními metodami; v matematice mimo jiné i s využitím metody prof. Hejného (https://www.h-mat.cz/hejneho-metoda)

 • péči o co nejlepší vztahy mezi všemi zúčastněnými (certifikát „Férová škola“)

 • ochotu komunikovat…

 • podívejte se do naší školy a na běžný den prvňáčka prostřednictvím videí: https://www.youtube.com/watch?v=beo5MDmRitk                                     https://www.youtube.com/watch?v=GYbOvuqVbeQ

Kdy se na to můžete přijít podívat a vyzkoušet?

 • Dny otevřených dveří - 15. 2., 21. 3., 20. 4., 24. 5., bližší informace zde a na sociálních sítích

 • Škola na zkoušku pro předškoláky - proběhne 8. března 2023 od 15:30 hodin, bližší informace výše a na sociálních sítích

 • Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky - bližší informace výše a na sociálních sítích

 • Kavárny pro rodiče - pozvánky v aktualitách a na sociálních sítích

Kolik bude tříd a kolik dětí v nich?

 • můžeme otevřít 5 prvních tříd (podle konečného počtu zapsaných dětí)

 • plánovaný počet dětí ve třídách bude 24 - 26

Co udělat před zápisem?

 • zaregistrovat svého předškoláka na webových stránkách (https://zapisdozs.brno.cz)

 • vytisknout si z těchto stránek žádost o přijetí nebo žádost o odklad (v případě potíží Vám pomůžeme s registrací ve škole)

 • v případě, že budete žádat o odklad školní docházky, se včas objednejte do pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra

Kdy k zápisu na naši školu?

 • v pátek 14. dubna 2023 od 14:00 do 17:00

 • v sobotu 15. dubna 2023 od 9:00 do 11:00

 • zápis pro obě pracoviště proběhne v budově Horácké nám. 13

Co je třeba odevzdat u zápisu?

Co je ještě důležité:

 • do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31. 8. 2023 dovrší věk šesti let a děti, které měly pro školní rok 2022/2023 odklad školní docházky (i tyto děti musí znovu k zápisu)

K odkladu školní docházky potřebujete:

 • formulář Žádost o odklad školní docházky (vytisknutý z http://zapisdozs.brno.cz )

 • doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa

 • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, kontakty na tato zařízení je možno najít na webu školy) - protože je obě doporučení třeba odevzdat už u zápisu, je nutné včasné objednání v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru

K odkladu školní docházky odevzdejte:

 • formulář Žádost o odklad školní docházky (vytisknutý z http://zapisdozs.brno.cz )

 • doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa

 • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, kontakty na tato zařízení je možné najít na webu naší školy

K zápisu nešestiletého dítěte (dítě, které nedosáhne věku šesti let v den zahájení školního roku) potřebujete:

 • Žádost o přijetí

 • u dítěte narozeného v období od září do konce prosince doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)

 • u dítěte narozeného v období od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku naší školy a desatero pro rodiče budoucích prvňáčků: