Sponzorské dary

Vážení rodiče a přátelé školy,

v podmínkách trvalého rozvoje školy si velice vážíme každé podpory, která nám je poskytnuta. Sami se rovněž maximálně snažíme získat podporu pro naplňování dlouhodobého záměru školy formou hospodárného využívání rozpočtu organizace a získávání vhodných dotačních programů z MŠMT, z Evropské unie a z Jihomoravského kraje. Pokud byste naši školu chtěli podpořit i Vy, budeme velmi potěšeni. Nabízíme několik možností, jak ji finančně podpořit a přispět k jejímu zvelebení.

  • Je možné sponzorovat školu z hlediska odpočtu na daních?

Ano, lze uplatnit odpočet na daních. Naše škola bude vděčná za jakýkoli dar, který pomůže zpříjemnit prostředí tříd, chodeb, kde děti tráví mnoho času, a ráda přijme pomůcky ke zkvalitnění výuky.

  • K čemu smí škola sponzorský dar využít? 

Sponzorské dary budou použity na zajištění základní činnosti školy, např. nákup vybavení do tříd, tělocvičny, školní zahrady či družiny. Za sponzorské dary lze pořídit nábytek, výtvarné vybavení, učební pomůcky pro žáky školy či hry pro děti. Finanční dar nikdy nebude využit k hrazení osobních nákladů zaměstnanců (mzdy, odměny atd.).

  • Jaký dar je možno poskytnout?

Je možné poskytnout finanční dar v jakékoliv výši. Škola má souhlas obce přijímat finanční dary bez určení účelu do 20 000 Kč. U vyšších částek a u věcných darů musí škola žádat obec o souhlas s přijetím daru.

  • Je možné poskytnout dar pro konkrétní účel?

Ano. S naší školou je možné uzavřít jednoduchou darovací smlouvu, která  slouží jako doklad potřebný k odečtu z daní. Jestliže ve smlouvě zmíníte účel použití daru, škola se touto smlouvou zavazuje, že dar bude použit na věc, která je předmětem smlouvy. Zároveň je škola povinna požádat o souhlas obce.

  • Jaké jsou podmínky pro odpočet z daní při sponzorování školy? 

Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů, stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty.
Fyzické osoby – hodnota daru minimálně 1 000 Kč, maximálně je možné uplatnit slevu 10 % ze základu daně.
Právnické osoby – hodnota daru minimálně 2 000 Kč, maximálně je možné uplatnit slevu 5 % ze základu daně.
Se školou je možné uzavřít jednoduchou darovací smlouvu, která slouží jako doklad potřebný k odečtu z daní.

  • Co může škola nabídnout za poskytnutý dar?

Poděkování a zveřejnění partnerství na webových stránkách školy, na sociálních sítích a na informačních tabulích v prostorách školy, případně další podle domluvy.

Každé Vaší podpory si velmi vážíme. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Děkujeme.

Potvrzení o přijetí daru na odečet daní