Žáci na naší škole

Žákovský parlament je snahou naší školy zapojit žáky aktivně do jejího dění, otevřít jim možnosti spolupodílet se na tom, co se ve škole děje, spolurozhodovat, vyjadřovat svá přání, připomínky i kritiky, hledat nové možnosti, řešení, aktivity...

Jak to funguje v praxi?

Parlament tvoří zástupci z řad žáků 1. i 2. stupně. Protože má naše škola dvě budovy, setkávání parlamentu probíhá na každé zvlášť. Žákovský parlament na pravidelných setkáních plánuje s učiteli akce.

Akce žákovského parlamentu

  • Halloween
  • Vánoční jarmark
  • Akce propojující 1. a 2. stupeň
  • Tematické přestávky
  • Školní ples

Více se o těchto akcích můžete dočíst na webových stránkách školy.

O akcích, které parlament pořádá, se můžete dočíst také na facebookové stránce ZŠ Horácké náměstí 13.