Žáci na naší škole

Žákovský parlament je snahou naší školy zapojit žáky aktivně do jejího dění, otevřít jim možnosti spolupodílet se na tom, co se ve škole děje, spolurozhodovat, vyjadřovat svá přání, připomínky i kritiky, hledat nové možnosti, řešení, aktivity...

Jak to funguje v praxi?

Parlament tvoří dva zástupci z každé třídy 1. i 2. stupně (kromě 1. tříd). Protože má naše škola dvě budovy, setkávání parlamentu probíhá na každé zvlášť. Parlament v budově Uprkova se schází každou druhou středu o velké přestávce a na starost ho má Mgr. Klára Bednaříková, jedna ze dvou členů týmu našich školních psychologů. Parlament v budově na Horáckém náměstí vede náš další školní psycholog Mgr. Martin Hofman a zástupci se zde scházejí každé pondělí také o velké přestávce.

Akce žákovského parlamentu

  • Halloween
  • Vánoční jarmark
  • Horácké má talent
  • Akce propojující 1. a 2. stupeň
  • Tematické přestávky
  • Valentýnská pošta

Více se o těchto akcích můžete dočíst na webových stránkách školy.

O akcích, které parlament pořádá, se můžete dočíst také na facebookové stránce Horácké je otevřená škola.