Asistenti pedagoga 2023/2024

Vzdělávání žáků na naší škole podporuje 27 asistentů pedagoga a 5 druhých pedagogů.

V rámci projektu města Brna na podporu vzdělávání pomáhají žákům s porozuměním a s plněním úkolů také dobrovolnice.

Níže uvádíme seznam asistentů pedagoga na naší škole. Dále si můžete přečíst o našich zkušenostech s asistenty i o jejich pohledu na svou profesi.

Antlová Petra, Bc. 9.A p.antlova@zshoracke.org
Bílková Klára, Mgr. 1.C k.bilkova@zshoracke.org
Bílková Antonína Markéta 3.B a.bilkova@zshoracke.org
Bublová Monika 4.C m.bublova@zshoracke.org
Butorová Alžběta 5.B a.butorova@zshoracke.org
Bojanovská Blanka 5.D b.bojanovska@zshoracke.org
Dosedlová Romana 4.D r.dosedlova@zshoracke.org
Fontanesi Blanka 8.A b.fantanesi@zshoracke.org
Hlaváčková Pavla, Bc. druhý pedagog 3.D p.hlavackova@zshoracke.org
Hluší Dagmar 1.B d.hlusi@zshoracke.org
Kovářová Gabriela 7.B g.kovarova@zshoracke.org
Kubíčková Petra 3.D p.kubickova@zshoracke.org
Machalová Hana 7.C h.machalova@zshoracke.org
Mojžišová Kočičková Lenka 7.D l.mojzisova@zshoracke.org
Naumová Natalia, Mgr.,Ph.D. 6.A n.naumova@zshoracke.org
Nesňalová Ilona, Ing. druhý pedagog 6.A i.nesnalova@zshoracke.org
Nováková Vendula 6.B v.novakova@zshoracke.org
Petkovová Bohdana 7.A b.petkovova@zshoracke.org
Pokorná Michaela 8.C m.pokorna@zshoracke.org
Rejmanová Jana 9.C j.rejmanova@zshoracke.org
Ringelová Johana, Mgr. druhý pedagog 2.D j.ringelova@zshoracke.org
Sigmundová Věra 5.C v.sigmundova@zshoracke.org
Stávková Elen 9.B e.stavkova@zshoracke.org
Suchomelová Tereza 6.D t.suchomelova@zshoracke.org
Šedivá Pavlína 6.C p.sediva@zshoracke.org
Štěpánová Jitka, Mgr. druhý pedagog 3.A j.stepanova@zshoracke.org
Tančevová Martina 1.A m.tancevova@zshoracke.org
Tichá Petra, Mgr. 2.C p.ticha@zshoracke.org
Tylečková Kateřina 3.A k.tyleckova@zshoracke.org
Tylová Gabriela, RNDr.,Ph.D. 2.B g.tylova@zshoracke.org
Uhlířová Daniela, Mgr. druhý pedagog 6.D d.uhlirova@zshoracke.org
Váňová Hana, Bc. 2.D h.vanova@zshoracke.org
Vasylčuková Oksana 6.C o.vasylcukova@zshoracke.org
Žárská Jarmila 8.B j.zarska@zshoracke.org