GDPR

Záznam o činnostech zpracování

 

Informační povinnost správce

 

Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

Naše základní škola přijímá oznámení dle zákona na ochranu oznamovatelů. Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat a sledovat. S oznámením, které podáte, se může seznámit pouze příslušná osoba. Nikdo jiný nemá k oznámení přístup.

Příslušná osoba: Dagmar Novotková

Telefon: +420 541 321 507 kl.14

E-mail: d.novotkova@zshoracke.org

Způsoby oznamování

Dle zákona umožňujeme odeslání oznámení všemi povinnými kanály, a to písemně, ústně a osobně.

  1. Písemně – pomocí oznamovacího formuláře: www.nntb.cz/c/horackenam13
  2. Ústně +420 541 321 507 kl.14
  3. Osobně – v místě sídla ZŠ či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Příslušnou osobou

Směrnice o řešení oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – Whistleblowing