Zájmové kroužky 2023/2024 - 2. pololetí

Přihlašování do zájmového kroužku lze prostřednictvím e-mailu. Kroužky začínají od února 2024.

               název kroužku      budova            vedoucí          den, hodina           cena                    e-mail
Lukostřelba U p. Petr Kaniok úterý 14:00 - 14:45 800,- p.kaniok@zshoracke.org
Veselé čtení pro druháčky U Mgr. Petra Oprchalová středa 13:00 - 13:45  hrazeno z projektu
SBOŠ
p.oprchalova@zshoracke.org
Veselé čtení pro druháčky U Mgr. Petra Oprchalová středa 14:00 - 14:45 hrazeno z projektu SBOŠ p.oprchalova@zshoracke.org
Hravá angličtina pro prvňáčky U Mgr. Renata Jarošová úterý 13:00 - 13:45 900,- r.jarosova@zshoracke.org
Hravá angličtina pro druháky U Mgr. Jana Krchová úterý 13:00 - 13:45 900,- j.krchova@zshoracke.org
Hravá angličtina pro druháky U Mgr. Jana Krchová středa 13:00 - 13:45 900,- j.krchova@zshoracke.org
Hravá angličtina pro druháky U Bc. Hana Váňová úterý 13:00 - 13:45 900,- h.vanova@zshoracke.org
Sportovní přípravka 1. - 2. tříd U Mgr. Alexandra Matrasová čtvrtek 13:00 - 13:45 700,- a.matrasova@zshoracke.org
Sportovní přípravka 3. - 4. tříd U Mgr. Alexandra Matrasová úterý 13:00 - 13.45 700,- a.matrasova@zshoracke.org
Lukostřelba HN p. Petr Kaniok čtvrtek 14:00 - 14:45, 14:50 - 15:35 800,- p.kaniok@zshoracke.org
NerfLiga HN p. Petr Kaniok středa 16:00 - 16:45 800,- p.kaniok@zshoracke.org
Sportovní přípravka 1. - 2. ročník HN Mgr. Pavel Kučera čtvrtek 11:50 - 12:35 hrazeno z projektu
SBOŠ
p.kucera@zshoracke.org
Sportovní přípravka 3. - 5. ročník HN Mgr. Pavel Kučera pátek 13:45 - 14:30 hrazeno z projektu
SBOŠ
p.kucera@zshoracke.org
Deskové hry pro 2. - 9. ročník HN G.Kovářová pondělí 14:00 - 15:00 hrazeno z projektu
SBOŠ
g.kovarova@zshoracke.org
Deskové hry pro 2. - 9. ročník HN G.Kovářová středa 14:00 - 15:00 hrazeno z projektu
SBOŠ
g.kovarova@zshoracke.org
Sudoku, logické úlohy a puzzle pro 3. - 9. ročník HN G.Kovářová úterý 14:00 - 15:00 hrazeno z projektu
SBOŠ
g.kovarova@zshoracke.org
Polytechnika a podnikavost pro žáky 5. a 8. ročníku HN Mgr. M.Jelínek, Mgr. J. Michal úterý 15:15-16:00 1200,-
(materiály v ceně)
m.jelinek@zshoracke.org
Hravá angličtina pro prvňáky HN Mgr. Iveta Smýkalová pondělí 12:00 - 12:45 900,- i.smykalova@zshoracke.org
Hravá angličtina pro prvňáky HN Mgr. Kristýna Lédlová středa 12:00 - 12:45 900,- k.ledlova@zshoracke.org
Hravá angličtina pro prvňáky HN Mgr. Kristýna Lédlová středa 13:00 - 13:45 900,- k.ledlova@zshoracke.org
Hravá angličtina pro druháky HN Dagmar Hluší pondělí 13:05 - 13:50 900,- d.hlusi@zshoracke.org
Anglický klub - 5. ročník HN Mgr. Jana Gregorová pondělí 13:30 - 14:30 hrazeno ze šablon j.gregorova@zshoracke.org
Anglická konverzační dílna pro druhý stupeň HN Mgr. Milan Navrátil čtvrtek 14:00 - 14:45 hrazeno ze šablon m.navratil@zshoracke.org
Tvořivě keramický kroužek HN Mgr. Zuzana Foltýnová středa 13:00 - 14:00 1 200,- z.foltynova@zshoracke.org
Kroužek vaření 5. - 6. ročník HN Pavel Dufek
777 152 236
čtvrtek 14:30 - 16:00
1x za 14 dnů
900,- (použité suroviny
se hradí zvlášť)
j.matejkova@zshoracke.org
Feuersteinovo instrumentální obohacování pro žáky
1. stupně
HN Mgr. Irena Procházková pondělí 14:00 - 14:45 1 200,- (v ceně instrument Uspořádání bodů) i.prochazkova@zshoracke.org
Feuersteinovo instrumentální obohacování
pro 6. a 7. ročník
HN Mgr. Petra Mendlová úterý 14:00 - 14:45 1 200,- (v ceně instrument Uspořádání bodů) p.mendlova@zshoracke.org
Feuersteinovo instrumentální obohacování
pro veřejnost (dospělí)
HN Mgr. Petra Mendlová středa 17:00 - 17:45 1 200,- (v ceně instrument Uspořádání bodů) p.mendlova@zshoracke.org
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ a M pro 5.ročník HN Mgr. Marie Bočková středa 13:00 - 14:00 700,- m.bockova@zshoracke.org
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ a M pro 5.ročník HN Mgr. Kateřina Vítová středa 13:00 - 14:00 700,- k.vitova@zshoracke.org
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ pro 7. ročník HN Mgr. Daniela Uhlířová pondělí 14:00 - 14:45 600,- d.uhlirova@zshoracke.org
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ pro 9. ročník HN Mgr. Roman Růžička pondělí 14:00 - 14:45 600,- r.ruzicka@zshoracke.org
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ pro 9. ročník HN Mgr. Roman Růžička středa 7:00 - 7:45 600,- r.ruzicka@zshoracke.org
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ pro 9. ročník HN Mgr. Veronika Svedková pondělí 14:00 - 14:45 600,- v.svedkova@zshoracke.org
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ pro 9. ročník HN Mgr. Veronika Svedková úterý 7:00 - 7:45 600,- v.svedkova@zshoracke.org
Příprava na přijímací zkoušky z M pro 7. ročník HN Mgr. Václav Kovář úterý 14:00 - 14:45 600,- v.kovar@zshoracke.org
Příprava na přijímací zkoušky z M pro 9. ročník HN Mgr. Michal Paleček pondělí 14:00 - 14:45 600,- m.palecek@zshoracke.org
Příprava na přijímací zkoušky z M pro 9. ročník HN Mgr. Michal Paleček úterý 14:00 - 14:45 600,- m.palecek@zshoracke.org
Příprava na přijímací zkoušky z M pro 9. ročník HN Mgr. Markéta Michalová čtvrtek 14:00 - 14:45 600,- m.michalova@zshoracke.org
Co se v ČJ nedozvím pro 8. ročník (doučování) HN Mgr. Roman Růžička čtvrtek 7:00 - 7:45 800,- r.ruzicka@zshoracke.org
Doučování ČJ - 7.ročník HN Mgr. Roman Růžička úterý 7:00 - 7:45  hrazeno ze šablon r.ruzicka@zshoracke.org
 
Kroužky externích organizací:
             název kroužku      budova               den, hodina                     kontakt
Zumba pro všechny žáky U   středa 14:00 - 15:00   plackova23@seznam.cz
Balet pro žáky 1. - 6. ročníku U   pondělí 16:00 - 17:00   www.ncod.cz
Judo pro žáky 1. - 5. ročníku U   pondělí 15:00 - 16:00   www.judo-brno.cz
Vybíjená pro žáky 2. stupně HN   pondělí 17:00 - 19:30   www.d-storm.cz
Zápas pro žáky 2. stupně HN   pondělí 17:00 - 18:30   www.zapasbrno.cz
Zápas pro žáky 2. stupně HN   středa 17:00 - 18:30   www.zapasbrno.cz
Zápas pro žáky 2. stupně HN   čtvrtek 17:00 - 18:00   www.zapasbrno.cz
Sportovní mix pro žáky 2. stupně HN   čtvrtek 16:00 - 17:00   www.zapasbrno.cz
Parkour pro mladší žáky HN   středa 16:00 - 17:00   www.inbalance.cz
Parkour pro starší žáky HN   středa 17:00 - 18:00   www.inbalance.cz
Parkour pro všechny žáky HN   pátek 15:00 - 16:00   www.zohir.cz
Florbalový kroužek pro žáky 1. - 5. ročníku HN   čtvrtek 16:00 - 17:00   www.florbalzidenice.cz