Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Zápisové lístky žákům přijatým na víceletá gymnázia vydává výchovná poradkyně Lenka Mynářová po předložení rozhodnutí o přijetí.

Informace o volných místech na středních školách najdete na http://www.jmskoly.cz/informace/tema_111 

 

Okaz na ilustrační testy pro rok 2018

http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-k-jednotne-prijimaci-zkousce-1404035415.html

 

Žáci 9.ročníku jsou průběžně informováni v třídnických hodinách.

Alena Khazalová, výchovná poradkyně, tel. 533 424 155, 724 104 001, akha@volny.cz,

konzultační hodiny: úterý 14.00 – 14.30 hodin nebo dle domluvy / pro žáky 9.ročníku

Lenka Mynářová, výchovná poradkyně, tel.541 321 507/kl.31, l.mynarova@zshoracke.org

konzultační hodiny: pondělí 13.50 – 14.20 nebo dle domluvy /pro uchazeče o víceletá gymnázia

  • Všichni žáci devátého ročníku a žáci hlásící se na víceletá gymnázia dostali současně s vysvědčením jednu přihlášku s doplněnými známkami za poslední tři klasifikační období.
  • Všechny střední školy i gymnázia zveřejnily kritéria přijímacího řízení na webových stránkách. 
  • Od 1.2. 2018 je možné  podávat přihlášky k potvrzení na ZŠ. Doporučuji přihlášku několikrát okopírovat, dva formuláře se podávají na školy, jeden je vhodné si uschovat pro případná další kola v případě nepřijetí v 1.kole. Přihlášky dá každý žák nejdříve třídnímu učiteli k ověření známek.  Výchovná poradkyně přihlášky eviduje, nechá potvrdit ŘŠ a většinou do druhého dne vrátí potvrzenou přihlášku zpět.
  • Obě přihlášky se vyplňují stejně. 
  • Přihlášky je potřeba podat nejpozději 1.března 2018.
  • Informační zdroje:
  • http://www.statniprijimacky.cz/​
  • http://www.statniprijimacky.cz/cestina​
  • http://www.statniprijimacky.cz/matematika/matematika-2018​

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

www.jmskoly.cz

http://www.atlasskolstvi.cz/

http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html.

Na nástěnce vedle kabinetu VP jsou pravidelně aktualizovány potřebné informace. V tomto období se týká především dnů otevřených dveří. Většinu informací lze zjistit i na webových stránkách středních škol a gymnázií. Pravidelné informace budou i na webových stránkách školy.

 

Podávání přihlášek – uchazeč VŽDY podává přímo řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí. 

Přijímací zkoušky – vždy stanoví ředitel školy

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

leden 2018

Konzervatoř

leden 2018

1. kolo - SŠ (maturitní obory) se zkouškami organizovanými Cermatem (ČJ, M)

Studium

Řádný termín testů

Náhradní termín testů

Čtyřleté

12. 4. 2018 a 16.4.2018

10. 5. 2018

Šestileté a osmileté

13. 4. 2018 a 17.4.2018

11. 5. 2018

 

 

Případná další kola stanoví ŘŠ.

 

Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř

- uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

- není-li naplněn počet žáků, lze vyhlásit další kola přijímacího řízení v řádných termínech

- pokud není žák přijat na tento typ školy nebo na školu nehodlá nastoupit, může si opět podat do 1.března dvě přihlášky

- nově v tomto školním roce je možné vzít zápisový lístek zpět v případě přijetí na SŠ v 1.kole

1. kolo přijímacího řízení ostatních středních škol

- uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

 

Další kola přijímacího řízení

 

- není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

- není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení

     Počty přijímaných žáků na SŠ v Jihomoravském kraji  http://www.jmskoly.cz/informace/tema_