Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Aktuality:

Informace o digitalizaci přijímacího řízení na SŠ v roce 2024 - prezentace ze schůzky s rodiči žáků 9. tříd

Informace o digitalizaci přijímacího řízení na SŠ v roce 2024 - prezentace ze schůzky s rodiči žáků 5. tříd

Webové stránky k přijímacímu řízení: https://www.prihlaskynastredni.cz/

Exkurze a přednášky v rámci kariérového poradenství

Žáci z Ukrajiny s dočasnou ochranou - úprava podmínek pro konání přijímacích zkoušek, stručný přehled naleznete zde

Návrh změny školského zákona

Návrh vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Porovnání výsledků přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka žáků 9. ročníku naší školy s průměrem Česka naleznete zde.

Počty přijatých žáků z naší školy na střední školy naleznete zde.

Níže naleznete aktualizované termíny přijímacích zkoušek v roce 2024, užitečné odkazy a kontakty na kariérové poradce. Aktuální informace můžete sledovat zde: https://www.to-das.cz/aktualne-prijimaci-zkousky-zmeny-2023-24/ Dne 4. 10. 2023 vydalo MŠMT tiskovou zprávu týkající se digitalizace přijímacího řízení, kterou naleznete zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-odsouhlasila-digitalizaci-prijimaciho-rizeni-na

Veškeré informace ke kariérovému poradenství pro žáky 9. ročníku, které poskytují naše školní psycholožky, naleznete zde: https://www.zshoracke.org/node/982

Termíny přijímacích zkoušek v roce 2024:

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82 Umění a užité umění

od 2. 1. do 15. 1. 2024

Talentová zkouška pro konzervatoř

od 15. 1. do 31. 1. 2024

Talentová zkouška pro Gymnázium se sportovní přípravou

od 2. 1. do 15. 2. 2024

1. kolo - SŠ (maturitní obory) se zkouškami organizovanými Cermatem (ČJL, M)

Studium

Řádný termín testů

Náhradní termín testů

Čtyřleté

12. 4. 2024 a 15. 4. 2024

29. 4. 2024 a 30. 4. 2024

Šestileté a osmileté

16. 4. 2024 a 17. 4. 2024

29. 4. 2024 a 30. 4. 2024


 


 

Případná další kola stanoví ŘŠ.

Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, na konzervatoře a do oboru Gymnázium se sportovní přípravou - podávání přihlášek probíhá jako dříve - papírové přihlášky se odevzdávají do konce listopadu na příslušné SŠ.

Odkazy (průběžně aktualizujeme):

- Příprava na přijímací zkoušky s ČT edu: Cyklus videí Nebojte se matematiky s reálnými příklady z minulých let a řadou možností k procvičování.  A videa i pracovní listy k češtině a její gramatice či k práci s textem

- aktuální informace: https://www.to-das.cz/aktualne-prijimaci-zkousky-zmeny-2023-24/

- Atlas školství se seznamem SŠ: http://www.atlasskolstvi.cz/

- odkaz na srovnávač SŠ: https://www.vyberskoly.cz/online#0||||00|

- Informace pro žáky 9. ročníku pocházející z Ukrajiny: file:///C:/Users/ucitel/Downloads/OOP_p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD_zkou%C5%A1ky_2023_2024.pdf

- Jak záznamový arch vyplnit a jakou propisovací tužkou se dozvíte ve videu https://www.facebook.com/jednotneprijimacky/posts/1050152665395316

- průvodce Kam po devítce: https://kampodevitce.cz/

- Přijímačky bez obav aneb příprava na jednotnou přijímací zkoušku: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prijimacky-bez-obav

- Příprava na přijímací zkoušky přes mobil nebo tablet: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/InspIS-SETmobile-Priprava-na-prijimaci-zkousky-pre

- Podcasty zajímavých osobností z různých oborů (získáš představu o některých oborech): Spotify: https://lnkd.in/d49PZbFW        Apple Podcasts: https://lnkd.in/dSnh2WUJ       Google Podcasts: https://lnkd.in/d8bpK9pFe

- Coztebebude: https://anchor.fm/miroslav-mrz

- webové stránky jednotlivých SŠ

- informace o jednotlivých povoláních: https://jmk.visc.cz/pracovni-pozice/

- informace k přijímacímu řízení a o volných místech na SŠ: http://www.jmskoly.cz

- informační systém: https://infoabsolvent.cz/

- další informace o přijímacím řízení a jednotné přijímací zkoušce: http://www.msmt.cz/

- informace pro uchazeče na SŠ s talentovou zkouškou: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

- ilustrační testy: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

- informace o úpravách podmínek přijímacího řízení: https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni

Kariéroví poradci:

Mgr. Roman Růžička, výchovný poradce, kariérový poradce pro žáky 9. ročníku

tel.: 541 321 507/kl. 21, r.ruzicka@zshoracke.org

konzultační hodiny: úterý 13:30 - 14:00 nebo dle domluvy 

Mgr. Lenka Mynářová, výchovná poradkyně, kariérová poradkyně pro uchazeče o víceletá gymnázia

tel.: 541 321 507/kl.31, l.mynarova@zshoracke.org

konzultační hodiny: pondělí 13:45 - 14:15 nebo dle domluvy  

Mgr. Klára Procházková, školní psycholožka, zajišťuje testy profesní orientace pro žáky 9. ročníku

mob.: +420 778 403 760, tel.: 541 321 507/kl.11, k.prochazkova@zshoracke.org

konzultační hodiny: HN - středa 12:30 - 13:00 nebo dle domluvy

Mgr. Věra Suchánková, školní psycholožka, zajišťuje testy profesní orientace pro žáky 9. ročníku

tel.: 541 321 507/kl.11, v.suchankova@zshoracke.org

konzultační hodiny: HN - pondělí 14:00 - 14:30, U - středa 12:30 - 13:00 nebo dle domluvy


Informace platné ve školním roce 2022/2023

Nejdůležitější informace k vyplňování přihlášek:

- Termín školní přijímací zkoušky není termínem jednotné přijímací zkoušky - termín jednotné přijímací zkoušky se na přihlášku nepíše (je pevně daný, viz  výše).

V kolonce jednotná zkouška se označuje ano, škrtá se tedy ne. Pouze uchazeči, kteří se hlásili na Gymnázium se sportovní přípravou, označují u příslušné školy NE, škrtají tedy ano (dělají totiž jednotnou zkoušku na Gymnáziu se sportovní přípravou, nikoliv ve škole, kterou si zvolili v tomto řádném termínu) - pokud si uchazeči o Gymnázium se sportovní přípravou neví rady, napíší mi e-mail nebo přijdou osobně. OSTATNÍ (kteří se nehlásili na Gymnázium se sportovní přípravou) ŽÁCI V TÉTO KOLONCE NESMÍ MÍT OZNAČENO "NE".

- Není důležité, kterou SŠ napíšete na přihlášku jako první - neuvádí se takto preference. První škola na přihlášce znamená, že JPZ budete konat 13. 4. 2023 a druhá škola znamená, že budete konat JPZ 14. 4. 2023. Vždy se počítá z obou termínů JPZ lepší výsledek zvlášť z matematiky a zvlášť z českého jazyka.

- U zákonného zástupce se vyplňuje datum narození zákonného zástupce.

- Pokud SŠ vyžaduje potvrzení od lékaře, je nutné toto potvrzení zařídit u lékaře a poté odevzdat přihlášky s tímto potvrzením na SŠ.

- Pokud máte doporučení z ŠPZ, které upravuje podmínky přijímací zkoušky, je nutné ho odevzdat s přihláškou do 1. 3. 2023 na vybrané SŠ.

- Návod, jak vyplnit přihlášku na SŠ: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

- Příprava na přijímací zkoušky s ČT edu: Cyklus videí Nebojte se matematiky s reálnými příklady z minulých let a řadou možností k procvičování.  A videa i pracovní listy k češtině a její gramatice či k práci s textem.

- Odkaz na srovnávač SŠ: https://www.vyberskoly.cz/online#0||||00|

- Atlas školství se seznamem SŠ: http://www.atlasskolstvi.cz/

- Jak si vedli naši žáci u přijímacích zkoušek v loňském roce a v předchozích letech? Odpověď naleznete zde.

- Počty přijatých žáků z naší školy na SŠ od školního roku 2017/2018 naleznete zde.

- Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro ukrajinské žáky naleznete zde.

- Atlas školství - SŠ v Jihomoravském kraji: https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?region=jihomoravsky-kraj

- Podcasty zajímavých osobností z různých oborů (získáš představu o některých oborech): Spotify: https://lnkd.in/d49PZbFW        Apple Podcasts: https://lnkd.in/dSnh2WUJ       Google Podcasts: https://lnkd.in/d8bpK9pFe

- Pan učitel Roman Růžička bude zasílat žákům 9. ročníku a jejich rodičům prospekty ze SŠ a důležité informace prostřednictvím Edookitu.

- Průvodce Kam po devítce: https://kampodevitce.cz/

Důležité informace:

- Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. upravuje obory vzdělání, pro které není nutná zdravotní způsobilost, a to v části Zdravotní omezení podle přílohy č. 2.

- Počty přihlášek v 1. kole přijímacího řízení na SŠ naleznete zde: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/pocty-prihlasek-v-1-kole-prijimaciho-rizeni-na-ss-ve-skolnim-roce-201920

- Společně s pololetním vysvědčením obdrží žáci jednu přihlášku s doplněnými známkami za poslední tři klasifikační období. Od 1. 2. 2023 je možné podávat dvě přihlášky k potvrzení na naší ZŠ. Doporučuji přihlášku několikrát okopírovat, dvě přihlášky se podávají na školy v 1. kole, jednu přihlášku je vhodné si uschovat pro další kola v případě nepřijetí v 1. kole. Přihlášky přinesou žáci příslušnému kariérovému poradci, ten je eviduje, nechá potvrdit paní ředitelkou a vrátí potvrzené přihlášky zpět žákovi. Potvrzené přihlášky se podávají vždy přímo na příslušnou střední školu (řediteli, na sekretariát, na podatelnu) do 1. 3. 2023.

- Pokud žák podává dvě přihlášky, obě přihlášky musí být stejné, tzn. stejné pořadí škol a oborů na obou přihláškách. Jinak jsou přihlášky neplatné. Každá přihláška musí být opatřena originálními podpisy a razítky.

- Žáci 9. ročníku jsou pravidelně informování v třídnických hodinách (mimo jiné prezentacemi SŠ), aktuální informace (např. dny otevřených dveří na SŠ) mohou získávat také na nástěnce vedle kabinetu výchovného poradce, na webových stránkách jednotlivých SŠ, na Festivalu vzdělávání a Veletrhu SŠ.

- Všichni žáci devátého ročníku a žáci hlásící se na víceletá gymnázia dostávají současně s pololetním vysvědčením přihlášku s doplněnými známkami za poslední tři klasifikační období.

- V případě potřeby lékařského posouzení (vymezují kritéria přejetí na SŠ) musí žák navštívit lékaře, který na přihlášku napíše závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Teprve poté může žák doručit přihlášku řediteli SŠ.

- Přihlášky musí být podané nejpozději do 1. 3. 2023 VŽDY NA PŘÍSLUŠNÉ SŠ (ŘEDITELI, NA SEKRETARIÁT, NA PODATELNU) - lze zaslat poštou, doporučuji odnést osobně.

Zápisové lístky:

- Zápisové lístky žákům přijatým na víceletá gymnázia vydává výchovná poradkyně Lenka Mynářová po předložení rozhodnutí o přijetí.

- Zápisové lístky žákům 9. tříd přijatým na střední školy s talentovou zkouškou vydává po předložení rozhodnutí o přijetí v lednu výchovný poradce Roman Růžička, ostatním žákům vydává zápisové lístky v průběhu března (dubna).

- Pokud žák ztratí nebo zničí zápisový lístek, bude mu na základě písemné žádosti a čestného prohlášení zákonných zástupců vydán náhradní zápisový lístek.

- Zápisový lístek musí odevzdat žák na danou SŠ do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

- V případě, že byl uchazeč přijat na více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které SŠ zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou.

- V případě, že byl uchazeč přijat na jednu SŠ v 1. kole, odevzdá zápisový lístek na SŠ, kam byl přijat, a může dát odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ, kam ho nepřijali. Je však nutné odevzdat zápisový lístek na SŠ, kam byl přijat, aby byl na SŠ zapsaný. Pokud by byl poté přijat na SŠ, kam podával odvolání, lze vzít zápisový lístek zpět a odevzdat na SŠ, na které byl přijat na odvolání. 

- Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou, dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky.

 

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82 Umění a užité umění

od 2. 1. do 15. 1. 2024

Talentová zkouška pro konzervatoř

od 15. 1. do 31. 1. 2024

Talentová zkouška pro Gymnázium se sportovní přípravou

od 2. 1. do 15. 2. 2024

1. kolo - SŠ (maturitní obory) se zkouškami organizovanými Cermatem (ČJL, M)

Studium

Řádný termín testů

Náhradní termín testů

Čtyřleté

12. 4. 2024 a 15. 4. 2024

29. 4. 2024 a 30. 4. 2024

Šestileté a osmileté

16. 4. 2024 a 17. 4. 2024

29. 4. 2024 a 30. 4. 2024


 


 

Případná další kola stanoví ŘŠ.

 

Jak vyplnit přihlášku na SŠ?

Návod, jak vyplnit přihlášku na SŠ: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

Termín školní přijímací zkoušky není termínem jednotné přijímací zkoušky - termín jednotné přijímací zkoušky se na přihlášku nepíše (je pevně daný, viz  výše).

V kolonce jednotná zkouška se označuje ano, škrtá se tedy ne. Pouze uchazeči, kteří se hlásili na Gymnázium se sportovní přípravou, označují u příslušné školy NE, škrtají tedy ano (dělají totiž jednotnou zkoušku na Gymnáziu se sportovní přípravou, nikoliv ve škole, kterou si zvolili v tomto řádném termínu) - pokud si uchazeči o Gymnázium se sportovní přípravou neví rady, napíší mi e-mail nebo přijdou osobně. OSTATNÍ (kteří se nehlásili na Gymnázium se sportovní přípravou) ŽÁCI V TÉTO KOLONCE NESMÍ MÍT OZNAČENO "NE".

Není důležité, kterou SŠ napíšete na přihlášku jako první - neuvádí se takto preference. První škola na přihlášce znamená, že JPZ budete konat 13. 4. 2023 a druhá škola znamená, že budete konat JPZ 14. 4. 2023. Vždy se počítá z obou termínů JPZ lepší výsledek zvlášť z matematiky a zvlášť z českého jazyka.

U zákonného zástupce se vyplňuje datum narození zákonného zástupce.

Pokud SŠ vyžaduje potvrzení od lékaře, je nutné toto potvrzení zařídit u lékaře a poté odevzdat přihlášky s tímto potvrzením na SŠ.

Pokud máte doporučení z ŠPZ, které upravuje podmínky přijímací zkoušky, je nutné ho odevzdat s přihláškou do 1. 3. 2023 na vybrané SŠ.

Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, na konzervatoře a do oboru Gymnázium se sportovní přípravou

- Kritéria přijímacího řízení pro tyto obory jsou zveřejněna do 31. 10. 2022 na webových stránkách SŠ.

- V rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout také o konání školní přijímací zkoušky.

-Přihlášky se podávají na příslušnou střední školu (řediteli, na sekretariát, na podatelnu) do 30. 11. 2022. Lze je zaslat poštou, doporučuji odnést osobně.

- Na přihlášku s talentovu zkouškou se uvádí hodnocení z 1. a 2. pololetí 7. ročníku a 8. ročníku. Na základě informací MŠMT ČR nebude vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 zahrnuto do kritérií pro přijetí ke studiu na SŠ (na přihlášku se však známky uvádí).

- Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech).

- Pokud žák podává dvě přihlášky, obě přihlášky musí být stejné, tzn. stejné pořadí škol a oborů na obou přihláškách, jinak jsou přihlášky neplatné. Každá přihláška musí být opatřena originálními podpisy a razítky.

- Není-li naplněn počet žáků, lze vyhlásit další kola přijímacího řízení v řádných termínech.

- Pokud není žák přijat na tento typ školy nebo na školu nehodlá nastoupit, může si opět podat do 1. 3. 2023 dvě přihlášky.

- Je možné vzít zápisový lístek zpět v případě přijetí na SŠ v 1.kole.

- V rámci prvního kola přijímacího řízení do oboru vzdělání, jehož součástí je talentová zkouška, vyhlásí ředitel školy talentovou zkoušku ve 2 termínech v pracovních dnech v období od 2. 1. 2023 do 15. 1. 2023. Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

- V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou vyhlásí ředitel talentovou zkoušku v pracovních dnech v období od 2. 1. 2023 do 15. 2. 2023. U oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou se koná následně jednotná přijímací zkouška v termínech 13. 4. 2023 a 14. 4. 2023. Informace o termínech talentové zkoušky, o kritériích přijímacího řízení a počtu přijímaných žáků vyhlásí ředitel školy do 31. 10. 2022.

- Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 15. 1. 2023 do 31. 1. 2023; přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy 2 termíny talentové zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

- Výsledky talentových zkoušek u uměleckých oborů budou sděleny od 5. do 15. 2. 2023. U Gymnázia se sportovní přípravou nejpozději do 20. 2. 2023 (poté se konají jednotné přijímací zkoušky v řádném termínu).

1. kolo přijímacího řízení středních škol - řádný termín

- Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna do 31. 1. 2023 a pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení na webových stránkách SŠ.

- V rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout také o konání školní přijímací zkoušky.

- Přihlášky se podávají vždy přímo na příslušnou střední školu (řediteli, na sekretariát, na podatelnu) do 1. 3. 2023. Lze je zaslat poštou, doporučuji odnést osobně. Doporučuje se převzít si potvrzení o podání přihlášky.

- Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání.

- Pokud žák podává dvě přihlášky, obě přihlášky musí být stejné, tzn. stejné pořadí škol a oborů na obou přihláškách. Jinak jsou přihlášky neplatné. Každá přihláška musí být opatřena originálními podpisy a razítky.

- Na přihlášku pro řádné termíny se uvádí hodnocení z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 9. ročníku. Na základě informací MŠMT ČR nebude vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 zahrnuto do kritérií pro přijetí ke studiu na SŠ (na přihlášku se však známky uvádí).

- Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu nebo 5 pracovních dní přede dnem konání prvního náhradního termínu školní příjímací zkoušky, případně 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.

- Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

Náhradní termín přijímací zkoušky

- Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu, který je stanoven na 10. a 11. května 2023.

Další kola přijímacího řízení 

- Volná místa pro další kola přijímacího řízení naleznete zde: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/volna-mista-na-strednich-skolach-v-jihomoravskem-kraji-pro-skolni-rok-20202021nebo na webových stránkách jednotlivých SŠ.

- Kritéria pro další kola přijímacího řízení jsou zveřejněna na webových stránkách SŠ nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

- Není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech).

- Není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení, doporučujeme kontaktovat SŠ  a domluvit se na požadavcích pro přijetí žáka v dalším kole.

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

- Aktuální změny naleznete výše v aktualitách.

- Doporučuje se vykonat JPZ v obou termínech, zvyšuje se tím možnost lepšího výsledku.

- Základní informace a instrukce k vyplňování záznamového archu naleznete na 1. straně testového sešitu

- JPZ se koná z českého jazyka a literatury (zkouška trvá 60 minut a povolenou pomůckou je propisovací tužka) a z matematiky a její aplikace (zkouška trvá 70 minut a povolenými pomůckami jsou propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby). První se koná vždy přijímací zkouška z matematiky, poté z českého jazyka.

- Při zkoušce si nechejte na lavici psací a rýsovací potřeby. Na lavici mohou být položeny klasické hadinky pro sledování času. Mobilní telefony musí být vypnuté a uložené v tašce. Je povoleno jíst a pít, jídlo a nápoje nesmí být ale umístěny na lavici.

- Jako psací potřeba je povolena pouze modře nebo černě píšící propisovací tužka, nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě nebo přerušovaně, nepovolenými pomůckami jsou např. mobilní telefony, chytré hodinky či jiné komunikační prostředky, kalkulačky,...

- V konstrukčních úlohách z matematiky používejte obyčejnou tužku a rýsovací potřeby, vše narýsované v záznamovém archu obtáhněte propisovací tužkou.

- Poznámky můžete dělat do testového sešitu (nehodnotí se). Nezapomeňte své odpovědi zapsat čitelně do záznamového archu. Hodnotí se pouze to, co je uvedeno v záznamovém archu.

-  Základní informace o jednotné přijímací zkoušce: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

- Ilustrační testy: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

- V 1. řádném termínu, tj. u čtyřletých oborů 13. 4. 2023 a u víceletých oborů 17. 4. 2023 koná uchazeč JPZ na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.

- Ve 2. řádném termínu, tj. u čtyřletých oborů 14. 4. 2023 a u víceletých oborů 18. 4. 2023 koná uchazeč JPZ na škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

- Není důležité, kterou SŠ napíšete na přihlášku jako první - neuvádí se takto preference. První škola na přihlášce znamená, že JPZ budete konat 13. 4. 2023 a druhá škola znamená, že budete konat JPZ 14. 4. 2023. Vždy se počítá z obou termínů JPZ lepší výsledek zvlášť z matematiky a zvlášť z českého jazyka.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná

- Při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání SŠ skupiny 82 Umění a užité umění.

Výsledky přijímacího řízení 

- Výsledky talentových zkoušek u uměleckých oborů budou sděleny od 5. do 15. 2. 2023, u Gymnázia se sportovní přípravou nejpozději do 20. 2. 2023 (u Gymnázií se sportovní přípravou se poté konají jednotné přijímací zkoušky v řádném termínu - viz výše).

- Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek písemného testu českého jazyka a literatury a písemného testu matematiky.

- Cermat pošle výsledky JPZ řediteli SŠ nejpozději do 28. 4. 2023, ředitel SŠ následně vydá rozhodnutí o přijetí nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výsledků JPZ, tzn. ředitel SŠ musí zveřejnit (na veřejně přístupném místě SŠ a způsobem umožňujícím dálkový přístup - webová stránka SŠ) rozhodnutí o přijetí v anonymizované podobě nejpozději do 30. 4. 2023, resp. 3. 5. 2023.

- Pokud žák nekoná žádnou přijímací zkoušku, zveřejní ředitel rozhodnutí o přijetí od 22. 4 do 30. 4. 2023.

- Po zveřejnění rozhodnutí o nepřijetí doporučuji ihned navštívit SŠ, požádat o vydání rozhodnutí o nepřijetí a hned na místě podat odvolání (není třeba čekat na zaslání rozhodnutí o nepřijetí poštou).

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ

- Odvolání se podává písemně řediteli SŠ ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

- Doporučuji podat tuto žádost vždy, pokud nebyl žák přijat z kapacitních důvodů - je možná šance přijetí z důvodu nenastoupení všech přijatých žáků v 1. kole.

- Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na SŠ: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti

Uchazeči s speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

- Společně s přihláškou odevzdá do 1. 3. 2023 uchazeč na každé SŠ i platné doporučení školského poradenského zařízení. ŠPZ vydává vždy dva totožné výtisky doporučení. Naše ZŠ žádné doporučení na úpravu podmínek přijímacího řízení k přihlášce žákovi nevydává.

- Podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, rozhodne ředitel SŠ o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ (nejčastěji se navyšuje časový limit nebo je umožněno používání kompenzačních pomůcek).

- Informace o úpravách podmínek přijímacího řízení: https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni