Školská rada

Složení školské rady:

zástupci za zřizovatele

  • Michaela Malinová (michaela.malinova@centrum.cz)
  • Oldřich Gardáš (gardas@volny.cz)

zástupci za rodiče

  • Lucie Slavíková (slavik@gyrec.cz)
  • Vendula Soběslavská (sobeslavska@fme.vutbr.cz)

zástupci za školu

  • Magdaléna Filáková (m.filakova@zshoracke.org)
  • Miloslav Tvrz (m.tvrz@zshoracke.org)

Na členy školské rady se můžete obracet s dotazy, připomínkami a návrhy k práci školy.  Vaše podněty budou podle závažnosti projednány na nejbližším zasedání rady, na mimořádném zasedání, případně se s nimi členové obrátí na vedení školy.

Zápisy z jednání