Zájmové kroužky

Zájmové kroužky 2020/21, I. pololetí

Sportovní přípravka pro nejmenší 1. – 3. r. HN

Mgr. Pavel Kučera

 

Pondělí 13,00 – 13,45

500,- Kč,

je hrazeno z projektu SBOŠ

Sportovní přípravka pro 3.- 5. r., HN

Mgr. Pavel Kučera

Úterý 13,40 – 14,25

500,- Kč je hrazeno z projektu SBOŠ

Sportovní přípravka 1. – 3. r., Uprkova

Mgr. Anna Ratajová

Úterý 13,00 – 13,45

500,- Kč

Sportuj ve škole 1. – 2. r.,

Uprkova

Mgr. Alexandra Matrasová

Čtvrtek 13,00 – 13,45

500,- Kč, je hrazeno z projektu Sportuj ve škole

Sportuj ve škole 3. – 4. r., Uprkova

Mgr. Alexandra Matrasová

Pondělí 13,00 – 13,45

500,- Kč, je hrazeno z projektu Sportuj ve škole

Florbal 2. stupeň, HN

p. Pavel Váňa

Čtvrtek 14,00 – 14,45

500,- Kč

Lukostřelba Uprkova

p. Petr Kaniok

tel. 723 849 604

Úterý 14,00 – 14,45

500,- Kč

Lukostřelba HN

p. Petr Kaniok

tel. 723 849 604

Čtvrtek 13,30 – 14,15

500,- Kč

Rychloskládání Rubikovy kostky, HN

p. Petr Kaniok

tel. 723 849 604

Středa 14,00 – 14,45

350,- Kč

Logopedický kroužek 1. – 3. ročník, HN

p. Marie Váňová

Středa 12,00 – 12,45

500,- Kč

Logopedický kroužek 1. – 3. ročník, Uprkova

p. Marie Váňová

Středa 13,15 – 14,00

500,- Kč

Hravá angličtina pro druháky, Uprkova

Mgr. Jana Krchová

Pondělí 13,00 – 13,45

500,- Kč

Hravá angličtina pro první třídu, Uprkova

Mgr. Alžběta Kratochvílová

Úterý 13,15 – 14,00

500,- Kč

Hravá angličtina pro první třídu, HN

Mgr. Barbora Filisteinová

Pondělí 11,50 – 12,35

500,- Kč

Čtenářská dílna Aj, 4. a 5. ročník, Uprkova

Mgr. Jana Gregorová

Pondělí 13,15 – 14,15

500,- Kč, je hrazeno z projektu Šablony

Čtenářská dílna  Aj, 4. a 5. ročník, Uprkova

Mgr. Jana Gregorová

Středa 13,15 – 14,15

500,-Kč, Hrazeno z projektu Šablony

Čtenářská dílna Aj, druhý stupeň, HN

Mgr. Milan Navrátil

Úterý 14,00 – 14,45

500,- Kč Hrazeno z projektu Šablony

Doučování, HN

Pavel Váňa

Úterý 14,00 – 14,45

500,- Kč,

Hrazeno z projektu Šablony

Kroužek logických úloh, sudoku a puzzle, HN

Mgr. Jana Ondroušková, Gabriela Kovářová

Úterý 14,00 – 14,45

Hrazeno z projektu Šablony

Feuersteinovo instrumentální obohacování pro prvňáky a druháky, HN

Mgr. Petra Mendlová

Úterý 13,15 – 14,00

 

700,- Kč

Feuersteinovo instrumentální obohacování pro třeťáky a čtvrťáky, HN

Mgr. Petra Mendlová

Pondělí 14,00 – 14,45

700,- Kč

Feuersteinovo instrumentální obohacování pro páťáky, HN

Mgr. Kateřina Bortlíková

 

Pondělí 14,00 – 14,45

700,- Kč

Feuersteinovo instrumentální obohacování pro 1. stupeň, U

Mgr. Iveta Rašovská

Středa 14,00 – 14,45

700,- Kč

Veselé čtení pro 2. ročník, U

Mgr. Petra Oprchalová

Úterý 13,00 – 14,00

Hrazeno z projektu - šablony

Aktivní občan, umění komunikace a spolupráce U

Mgr. Petra Oprchalová

Úterý 14,00 – 15,00

Hrazeno z projektu - MAP

Doučování 2. stupeň, 9.ročník, HN

Mgr. Roman Růžička

Středa 6,45 – 7,45

Hrazeno z projektu - šablony

Co se v češtině nedozvím, 8.r. HN

Mgr. Roman Růžička

Pondělí 7,00 - 7,45

500,- Kč

Přípravka na přijímací zkoušky z Čj, 9. ročník, HN

Mgr. Roman Růžička

Úterý 7,00 – 7,45

500,- Kč

Přípravka na přijímací zkoušky z Čj, 9. ročník, HN

Mgr. Roman Růžička

Úterý 14,00 – 14,45

500,- Kč

Přípravka na přijímací zkoušky z Čj, 9. ročník, HN Ing. Ilona Nesňalová Úterý 7,00 – 7,45 500,- Kč
Přípravka na přijímací zkoušky z Čj, 9. ročník, HN Ing. Ilona Nesňalová Středa 7,00 – 7,45 500,- Kč

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky, 9. ročník, HN

Mgr. Jana Ondroušková

Pátek 13,00 – 13,45

500,- Kč

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky, 9.ročník, HN

Mgr. Radka Johnová

Pátek 7,00 – 7,45

500,- Kč

Programování a robotika HN

Mgr. Jindřich Michal

Pondělí 15,15 – 16,00

Hrazeno z projektu SBOŠ

3D tisk (2. stupeň)

Matyáš John

Sudý týden úterý 14,30 – 16,00

500,- Kč

3D tisk (2. stupeň)

Matyáš John

Lichý týden úterý 14,30 – 16,00

500,- Kč

3D tisk (1. stupeň)

Mgr. Martin Jelínek, Mgr. Jindřich Michal

Středa 14,00 – 14,45

500,- Kč

Deskové hry HN

Mgr. Hana Majsniarová

Středa 15,00 – 16,30

Hrazeno z projektu - šablony