Přání k přijímacím zkouškám

Milí žáci,

chtěli bychom vám popřát hodně štěstí, odvahy a klidné mysli při konání přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Buďte si jisti tím, že jste se na ně dobře připravili a že máte v sobě veškerý potenciál, abyste uspěli. Přejeme vám pevné nervy, jasné myšlení a mnoho úspěchů při řešení úkolů. Věřte si a jděte do toho s odhodláním, že přijímací zkoušky zvládnete.

Vaši učitelé

Úspěch žáků v recitační soutěži v ruském jazykce

Dne 3. dubna 2024 se konala recitační soutěž v ruském jazyce. Zúčastnilo se 21 žáků. Soutěžící se umístili následovně:

1. kategorie (žáci učící se rusky do 1 roku):

1. místo: Anna Škárova (7.C)

2. místo: Vendula Šebelová (7.C)

3. místo: Nina Patloková (7.B), Světlana Vychodilová (7.C)

2. kategorie (žáci učící se rusky 2 - 3 roky):

1. místo: Kristin Šoukalová (9.B)

2. místo: Erik Barta (9.A), Jakub Široký (9.C)

Projekt Příběhy našich sousedů byl úspěšný

Naše škola se i letos zapojila do projektu neziskové organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pětičlenný tým žáků z 9.B pod vedením paní učitelky Flodrové se ujal i v náročné době před přijímacími zkouškami na střední školu nelehkého úkolu. Měli najít pamětníka se zajímavým příběhem, natočit jeho vzpomínky a vytvořit videoreportáž. Jak již sami žáci řekli v úvodu závěrečné prezentace 13. 3.

Naši žáci na soutěži ZIMNÍ LOGIKA 2024

Dne 12. března 2024 se děti ze školního kroužku Sudoku zúčastnily celostátní soutěže ZIMNÍ LOGIKA 2024 a dosáhly skvělých výsledků. Tato soutěž je známá svou náročností a úrovní konkurence, a přesto se naši malí šikulové dokázali výrazně prosadit!

Pavla, Dominik, Richard, Denis, Ondra, Matěj, Jiří a Helena se umístili do 50. místa mezi 70 nejlepšími dětmi ze všech koutů naší země. Pavla zaujala fantastické 11. místo, Dominik se umístil na 16. pozici a Richard si odnesl společné 21. - 22. místo.

Vyhlášení voleb do školské rady ZŠ Brno, Horácké náměstí 13 na funkční období 2024 - 2027

Ředitelka Základní školy Brno, Horácké náměstí 13 v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady pro funkční období 2024 - 2027. Volby budou probíhat v souladu s volebním řádem pro volby členů školské rady právnických osob vykonávajících činnost školy v působnosti MŠMT.

Průběh voleb bude zajišťovat tříčlenný přípravný výbor v čele s předsedou, který ustanovuje ředitelka školy, a jeho složení bude zveřejněno na hlavní nástěnce školy.