Oceněný animátor na naší škole

Žák naší školy Petr Horký zkusil své animátorské umění, natočil krátký filmeček a přihlásil se s ním do soutěže ANIMÁG Kroměříž 2021. V letošním 5.ročníku této celostátní soutěže byl vybrán ze 150 přihlášených snímků mezi nejlepších 10 a ve své kategorii 6-11 let získal krásné ocenění odborné poroty. Největší cenou ovšem byl pro něho obdiv spolužáků ze 3.C i paní učitelky, kterým se milý příběh Koloběh života velmi líbil. Podívat se můžete na této stránce: http://animag-kromeriz.cz/

Třídní schůzky a volby do školské rady

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, a to ve čtvrtek 17. 6. 2021 v 17:00 na pracovišti Horácké náměstí a v 18:00 na pracovišti Uprkova.

Zároveň je celý tento den možné volit zástupce rodičů do školské rady ve vestibulech obou budov až do skončení třídních schůzek. V příloze naleznete jména kandidujících zákonných zástupců žáků.

Naši žáci a jejich úspěchy v matematických soutěžích

Dne 19. 3. 2021 proběhl matematický Klokan. Na prvním stupni tato soutěž probíhala ve dvou kategoriích. První kategorie nazvaná Cvrček je určena pro 2. a 3. ročník. V této kategorii se s největším počtem bodů umístili tito žáci: Adéla Mendlová ze 3.A, Nikol Bedáňová ze 3.A, Kristýna Komárková ze 3.B, Hynek Veleba ze 3.C, Jiří Bartoš ze 3.C, Dagmar Součková ze 3.D, Martin Sabák ze 3.E a Natálie Plagová z 2.B.