Den dětí jsme oslavili i na naší škole

1. června se slaví Den dětí. My jsme počkali, až se třídy vrátí ze škol v přírodě, a oslavili jsme ho až v pondělí 5. června. Je tradicí na naší škole, že tento den organizují páťáci. Pro své mladší spolužáky si žáci 5.A,B,C,D,E zodpovědně a s láskou připravili mnoho stanovišť se sportovní, vědomostní i kreativní tématikou, které „mladší“ plnili s radostí a nadšením. I když počasí bylo trošku uplakané, my všichni jsme si Den dětí na Horáckém užili.
Třídní učitelky páťáků

Recitační soutěž v ruském jazyce

V úterý 30. května se konala recitační soutěž v ruském jazyce, které se zúčastnilo 14 žáků 2. stupně. Žáci recitovali básničky A. Puškina, S. Jesenina, K. Čukovského a dalších autorů. Gratulujeme Natálii Kotlárové z 9.B, Kristině Dvorské z 8.B, Tereze Haitmarové z 9.D, Tomáši Sedláčkovi ze 7.C, Michaele Hubené z 8.B, Kristin Šoukalové z 8.B.

Žáci 5.D a 3.C zdraví ze Školy čar a kouzel ve Svratce

Po odevzdání zvacího dopisu do školy jsme nastoupili na nástupišti 9 3/4 v Řečkovicích do autobusu, který nás zavezl na tolik očekávané místo. Hned první den nás kouzelný klobouk rozřadil do jednotlivých kolejí a začala i výroba košťat, kterými letíme vstříc dalším dobrodružstvím, jako je např. Famfrpál, výroba lektvarů a nákup v Příčné ulici.
Všem se tady moc líbí, a proto s napětím očekáváme, zda nám přiletí sova Hedvika se zvacím dopisem i na příští studijní rok.

Zelený (projektový) den

Ve čtvrtek 11. května se žáci z 2. stupně proměnili v badatele, kteří objevovali nejen svět kolem sebe, ale i sami sebe. Žáci ze 7. a 8. ročníku bádali a objevovali, co všechno dokáže jejich tělo. Zjistili, jaký povrch má jejich kůže, jaký je objem jejich plic a mnoho dalších poznatků. Na žáky v 6. a 9. ročníku čekalo bádání v terénu. Na trase mezi Zamilovaným hájkem a obcí Českou pozorovali a měřili, jak rychle teče potok Ponava, které druhy rostlin se zde nachází, odchytávali vodní bezobratlé živočichy a plnili další úkoly.

Dopravní soutěž mladých cyklistů

V pondělí 15. 5. 2023 se konalo na dopravním hřišti naší školy oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Každoročně se této soutěže účastní i žáci naší školy. Letos jsme měli zastoupení ve dvou kategoriích. Osm odvážlivců se potýkalo s teoretickými otázkami z pravidel silničního provozu a zdravovědy a s praktickou jízdou na kole na hřišti i s jízdou zručnosti. Jezdit na kole umí asi každý, ale podle pravidel a navíc před strážníky a policisty, to už si každý netroufne. Žáci ze 6.D a 5.C byli odvážní a úspěšní. Natka, Olga, Dan a Štěpán získali 2.

Exkurze do Osvětimi a Krakova

Dne 10.5. se žáci devátých tříd a dva osmáci zúčastnili dějepisné exkurze do Osvětimi a do královského města Krakov. Hned ráno v 7:30 nás čekala první část prohlídky v Auschwitz I., kde se žáci dozvěděli o tom, jak to v takovém táboře fungovalo, co a jak tam probíhalo. Po této cca dvouhodinové prohlídce jsme se přesunuli do nedaleké části Auschwitz II., kde nás čekala hodinová prohlídka ženského a mužského tábora, kde jsme se dozvěděli o tom, jak probíhala selekce, život vězňů, a navštívili jsme pomník obětem.

Den Země

V pátek 21. dubna se na školní zahradě slavilo. Žáci 1. stupně měli možnost dozvědět se nové informace o kousku přírody, který nás obklopuje. Pro své mladší spolužáky si deváťáci nachystali stanoviště, na kterých si mohli vyzkoušet, jak je těžké být opylovačem na přírodní nebo na okrasné zahradě. Podívali se do našeho nového vermikompostéru a poznali jeho obyvatele z blízka. Ti, kteří měli dobré oči a uši, se seznámili s ptačími sousedy, kteří navštěvují krmítko a můžou je tam vidět. Poznáním a pochopením přírody jsme blíž k jejímu udržení a ochraně. 🍃

Podnikavost ve školách

Dne 5. května žáci z 2. stupně, kteří se v předchozích měsících dobrovolně zapojili do projektu Podnikavé dny a ve škole realizovali své nápady, odprezentovali svoji práci dětem z 1. a 2. stupně. Projekty z Podnikavých dnů jsme měli pro šk. rok 2022/23 dva.