Úřední hodiny v ŠJ před začátkem školního roku 2021/2022

V tyto dny můžete přihlašovat prvňáčky a nové žáky ke stravování a zakoupit identifikační čip. Čip stojí 120,-. Je možné zaplatit také stravné na září, platba pouze v hotovosti. Společně s čipem Vám předám i údaje pro přihlašování stravy přes internet a variabilní symbol k platbě.

 

pondělí 23.8.2021 7:00 – 12:00

Oceněný animátor na naší škole

Žák naší školy Petr Horký zkusil své animátorské umění, natočil krátký filmeček a přihlásil se s ním do soutěže ANIMÁG Kroměříž 2021. V letošním 5.ročníku této celostátní soutěže byl vybrán ze 150 přihlášených snímků mezi nejlepších 10 a ve své kategorii 6-11 let získal krásné ocenění odborné poroty. Největší cenou ovšem byl pro něho obdiv spolužáků ze 3.C i paní učitelky, kterým se milý příběh Koloběh života velmi líbil. Podívat se můžete na této stránce: http://animag-kromeriz.cz/