Závěrečné projekty deváťáků přinesly zajímavá témata

Letošní obhajoby deváťáckých projektů, ve kterých žáci prokazují nejen schopnost spolupráce na vybraném tématu, ale i umění prezentace před publikem přinesly opět zajímavá témata. Všem děkujeme za pestré nápady 👏🤩🥳 Fotografie naleznete na našem Facebooku ZŠ Horácké náměstí 13 nebo Instagramu zs_horacke_13. Těšíme se na další ročník!

Poděkování paní ředitelky za akademii

Vážení rodiče, milí kolegové, naši úžasní žáci,
včera jsme společně zažili skvělý den. Moc děkuji všem, kteří se do příprav a realizace oslavy výročí školy zapojili. Byli jste všichni super, přálo nám i počasí a doufám, že si tento zážitek dlouho uchováme. Těším se na další setkávání a spolupráci. Krásný tento i další den.
Ivana Melichárková, ředitelka školy

Úspěchy v soutěžích s dopravní tématikou

Celoroční soutěž pro všechny čtvrté ročníky Empík cyklista na dopravním hřišti Riviéra Brno je zaměřená na zvládnutí zásad bezpečné jízdy po pozemních komunikacích a je zakončena předáním Průkazu cyklisty. Ten za prokázání teoretických znalostí uplatněných při praktických dovednostech spojených s jízdou na kole obdržela většina čtvrťáků z naší školy. Gratulujeme!

Návštěva předškoláků z MŠ Malý strom na naší škole

V rámci spolupráce základní a mateřské školy nás ZŠ Horácké náměstí již několik let zve, abychom se s našimi předškoláky přišli podívat, jak probíhá výuka v prvních třídách. Loni jsme se díky pandemii Covid - 19 nemohli zúčastnit přímo výuky, a tak si pro nás žáci 2. a 3. tříd připravili na hřišti sportovní hry. Bylo to super, ale přece jen jsme se letos hodně těšili na návštěvu přímo ve třídě v rámci vyučování. Naši předškoláci byli plni očekávání, jak to bude ve třídě vypadat a jak bude vyučování probíhat.

Workout Clinic

Radost z pohybu, pokrok, zdraví – v duchu tohoto mota jsme si zacvičili na novém workoutovém hřišti u naší školy pod vedením týmu ze studia Dark Side Movement. Povzbudit nás přišel i pan starosta :).