Starší učí mladší

Na konci školního roku jsme se ujali role náhradních učitelů pro děti z prvního stupně. Žáci 9.A si mezi sebou rozdělili základní pravidla pravopisu, vytvořili plán jednotlivých hodiny a vyrazili. Prostřednictvím tohoto programu jsme získali cenné schopnosti v komunikaci s menšími dětmi. Společně jsme si zopakovali formou různých aktivit pravidla pravopisu a děti uviděly při výuce někoho jiného než třídní učitelku. Byli jsme překvapení, že s námi všichni spolupracovali, poslouchali nás a snažili se. Při zpětné vazbě jsme zjistili, že se výuka líbila a že si z ní něco zapamatovali. Za třídu 9.A Jan Mrva a Daniel Dítě.

......a ještě něco. Bez deváťáků (tentokrát 9.C a 9.D) bychom si sportovní dopoledne s koňmi v Moravských Knínicích už nedokázali představit.

Obrázek