Osmáci vyrazili na exkurzi do Prahy

Ve dnech 23. - 25. května se třídy 8.A a 8.B vydaly na exkurzi do Prahy, kde je čekal nabitý program. V časných ranních hodinách vyrážela celá výprava vlakem a hned po příjezdu se ubytovala v hostelu Elf. Odtud jsme vyrazili na komentovanou prohlídku města s paní učitelkou Chalupníkovou. Naše cesta vedla přes Vyšehrad, Slavín, Karlovo náměstí až na Václavské náměstí, kde si všichni mohli dát zasloužený pozdní oběd. Poté jsme navázali prohlídkou Národního muzea, kde jsme dokonce vyšplhali do kupole a dopřáli si krásný výhled na Václavské náměstí. Žáci cestou ostatním účastníkům přednesli referáty o památkách Prahy. První večer vyrazila 8.A do Komorního divadla Kalich na představení TIK TIK, druhá polovina výpravy se vydala na procházku večerním městem a všichni se spokojeni sešli až v pozdních večerních hodinách. Druhý den jsme zahájili velmi zajímavou prohlídkou Pražského hradu, která trvala téměř dvě a půl hodiny, a dozvěděli jsme se opravdu velké množství zajímavých informací. Po obědě následovala komentovaná plavba lodí po Vltavě. Po návratu na hostel jela 8.B do Divadla Lucie Bílé na představení Na poslední chvíli a 8.A vyrazila na prohlídku centra ve večerní atmosféře. Třetí den našeho pobytu následovala návštěva Starého města. Celá exkurze se velmi vydařila, naši žáci se dozvěděli mnoho nového o Praze a zažili spoustu společných zážitků.

Obrázek