Návštěva Festivalu vědy a techniky

Dne 8. 9. navštívily třídy 9.A a 9.B Festival vědy a techniky na BVV. Festival nabídl žákům nepřeberné množství poznání a zábavy. Mohli zjistit, čím se zabývají nejrůznější instituce – například Český hydrometeorologický ústav, fakulty Masarykovy univerzity (přírodovědecká, lékařská, sportovních studií aj.), Mendelovo muzeum, Mendelova univerzita, Univerzita obrany, Archeologický a botanický ústav AV ČR, SAKO a mnoho dalších. Žáci si prakticky vyzkoušeli všelijaké pokusy na jednotlivých stanovištích, získali mnoho informací a materiálů a především nabrali motivaci pro studium velice zajímavých oborů v jejich budoucím životě. Každý si vybral, co ho baví. Zajímavostí byla například jízda robotickým autem řízeným na dálku.

I nadále se budeme snažit rozšiřovat obzory o studijních možnostech našim žákům, aby si mohli zvolit pro ně tu nejlepší a naplňující životní cestu.

Obrázek