6.D v Technickém muzeu

V pátek 10. května jsme se vydali do Technického muzea, kde jsme navštívili výukový program Zažij svět nevidomých. Zjistili jsme, jaké druhy slepoty existují, jaké písmo nevidomí používají nebo jaké pomůcky jim usnadňují život. Dozvěděli jsme se, proč je pro nevidomé důležitý asistenční pes a jak se k němu máme chovat. Nakonec jsme si vyzkoušeli chůzi se zavřenýma očima s bílou slepeckou holí. Fotografie naleznete zde