Poznávací výlet do Vídně

 

Dne 16. října jsme opět po roce podnikli cestu do podzimní Vídně. Čekala nás návštěva letního sídla panovníků Schönbrunnu a přilehlé ZOO, zimního sídla Hofburgu, centra Vídně, přírodovědného muzea a závěrečná návštěva parku Prátru s mnoha zajímavými atrakcemi. Doufám, že si všichni naši účastníci den náležitě užili a měli tak možnost alespoň na chvíli „nakouknout“ do německy mluvící země a slyšet němčinu, kterou se učí jako druhý cizí jazyk.  

Mgr. Lenka Vonášková

 

Jazyková nabídka naší školy

Letošní školní rok se jeví na naší škole být rokem velmi užitečným, zvláště co se týká nabídky, jak rozšířit své jazykové znalosti, a to v oblasti jazyka anglického a německého. Již 8. října se uskutečnil jednodenní zájezd do Vídně, na který se vypravilo 92 žáků 2. stupně. Společně jsme navštívili známá vídeňská místa jako zámek Schönbrunn, ZOO, centrum Vídně, Hundertwasserhaus   a park Prater, kde se děti dosyta vyřádily na různých atrakcích. Akce se velmi vydařila, byl o ni nebývalý zájem a tak si myslím, že její opakování je nasnadě.

V průběhu podzimu jsme začali připravovat akci s úsměvným názvem „Ubytuj si svého Holanďana“. Jedná se o vzájemný výměnný pobyt našich a holandských studentů. V současné době jsme uprostřed horečných příprav, protože v době od 13. do 19. února nás navštíví 12 holandských studentů se dvěma učitelkami. Připravujeme pro ně zajímavý program (zámek Lednice, zajímavosti města Brna, výlet do Prahy) a zároveň si 12 žáků naší školy dopisuje s těmito studenty. O ně se taky naši žáci a jejich rodiny budou starat během pobytu u nás. Naši žáci potom odjedou do Holandska v době od 17. do 22. dubna. Čeká je určitě spousta pěkných a neopakovatelných zážitků a také možnost vyzkoušet si komunikaci v angličtině. A nejen to, zároveň také navštíví města Hague, Delft, Amsterodam apod.

V týdnu od 5. do 9. ledna proběhla na naší škole nová akce s názvem English active week, která se konala vždy odpoledne od 14:00 do 16:00 hod. Zájemci z řad žáků tak mohli každý den absolvovat dvě konverzační hodiny s rodilými mluvčími angličtiny. Někteří z žáků se chystají do Anglie či Holandska, a tak si mohli vyzkoušet „nanečisto“, jak v cizojazyčné komunikaci obstojí.

Mgr. Lenka Vonášková

 

Pobyt v Berlíně

 

V současné době, kdy je znalost angličtiny považována za základní dovednost moderního evropského člověka, je ovládnutí dalšího cizího jazyka přidanou hodnotou každého z nás. Naši žáci, učící se angličtinu od 3. ročníku, se učí druhému cizímu jazyku od 6. a 7. tříd.
V rámci celostátního projektu „Mluvím, čtu, rozumím“, hrazeného plně z evropských fondů, mělo 10 žáků naší školy možnost strávit jeden týden v Berlíně, hlavním městě Německa. Pobyt byl zaměřen na zdokonalení jazykových znalostí a zároveň zahrnoval aktivity sloužící k poznávání Berlína, Drážďan a jejich památek a zajímavostí. Tato nabídka byla nabídnuta žákům 9. ročníků a v rámci výběrového řízení, kdy žáci vyplnili gramatický test a napsali motivační dopis, byla nakonec vytvořena skupina ze 7 dívek a 3 chlapců. Byli jsme ve skupinách se dvěma středními školami z České republiky a nutno říci, že si naše děti vedly skvěle. Pro ilustraci skvělé atmosféry připojuji ukázky z dojmů našich žáků.

„Ubytovali jsme se v hotelu v centru města. Musíme konstatovat, že to je velmi pěkný hotel. Večer jsme se prošli hned po večeři Berlínem a zalíbily se nám pozoruhodné stavby. Dále jsme navštívili Postsdamer Platz. Tam jsme viděli spoustu atrakcí, jako například velkou sněhovou skluzavku.“ (Z. Chládková, M. Kubálek)

„Německá paní učitelka Ania nás provedla po škole a postupně nás rozdělila do tří skupin podle pokročilosti naší němčiny. Téma skupin byla pro dnešek různá: objednávka v restauraci, orientace v Berlíně a jeho památky a jak postupovat, když se ztratíme, či se někam chceme dostat.“ (A. Lubalová, K. Hlinová)

„Dnešní škola dlouhá byla, avšak všechny pobavila. Po škole jsme byli znavení, to však změnilo zjištění, že pak rozchod bude a do Primarku se půjde. Tak jsme tam přijeli, muzeum teroru navštívili, Berlínskou zeď vyfotili, se strážníkem selfie dali. Pak Primark marně hledali, suvenýry nakoupili a hodně si to užili. Tak jsem to vše zvládli, a pak se večeří nadlábli. Odešli jsme spát a necháme si o Primarku zdát. Když Primark zítra nebude, průvodce život pozbude!!!“ (M. Kyslingerová, M. Klement)

„Hier ist es sehr schön und es läuft schnell, wir freuen uns auf unsere Familien, aber trotzdem würden wir hier bleiben. Nach gutem Frühstück sind wir nach Potsdam gefahren. Die Reise hat eine Weile gedaurt, vielleicht 30 Minuten. Als wir den Parkplatz gefunden haben, sind wir in den Schloß Sansoucci gegangen. Die Schloßbesichtigung war super. Dann sind wir zur Brücke gegangen, wo Spiones getauscht waren.“ (V. Loupová, E. Všetečková)

„Po nějaké době jsme se vydali ke kostelu Frauenkirche, který je symbolem bombardování Drážďan za druhé světové války. Dostali jsme hodinový rozchod. Já a mé kamarádky jsme se vydali do obchodu se suvenýry. Když jsme si něco nakoupili a najedli se curry wurstu – německé speciality, tak jsme šli na vyhlídku, kde jsme krmili malé ptáčky.“ (K. Kunzeová, M. Helán)

Mgr. Lenka Vonášková
ZŠ Horácké náměstí

 

 

Zahraniční spolupráce – výjezd do Holandska

 

    V tomto školním roce se nám úspěšně podařilo navázat  spolupráci s holandskou školou z města Naaldwijk. Tohoto projektu, s příznačným názvem „Ubytuj svého Holanďana“, se zúčastnilo 12 žáků naší školy, kteří se nejprve seznámili se svými holandskými přáteli prostřednictvím sociálních sítí a poté se o ně starali jeden týden u nás v Brně. Následně v dubnu odjeli na svůj týdenní pobyt do Holandska. Program v Brně byl zaměřen na poznávání našeho města, hlavního města Prahy a především života v  naší škole. Studenti navštívíli hodinu tělesné výchovy, angličtiny a vytvořili společný projekt na téma Česká republika.
    V Holandsku nás čekal velmi zajímavý program. Žáci naší školy měli možnost poznat městečko Naaldwijk, Haag, Amsterodam, známou pláž Scheveningen, seznámit se s osudem židovské dívky Anny Frankové. Také měli příležitost si společně zasportovat, kreslit a jezdit do školy na kole. Celý pobyt proběhl v příjemné a milé atmosféře a bylo tedy nasnadě přemýšlet o dalším pokračování. V současné době jednáme o projektu na příští školní rok, kterého by se mohlo zúčastnit 20 žáků naší školy z 8. tříd. Na závěr připojuji krátký úryvek z hodnocení jednotlivých dní pobytu, který napsal žák 7. D Tomáš Pelc. „Ráno jsme šli do školy a pak nás seznámili s pravidly. Potom byly prezentace holandských studentů, následované prohlídkou školy Dalton MAVO. Je to opravdu velká škola s tolika patry, že je ani nedokážu spočítat (asi tři). Po prohlídce byla hodina tělocviku, kde jsme hráli holandskou vybíjenou (doteď ji nechápu). Pak byl oběd. To bylo jídlo z domu. Já měl, kdyby vás to náhodou zajímalo, sandwich, vafli za výhodnou cenu, fruko a kolu. Pak jsme jeli do historického centra města Naaldwijk, kde jsme měli zodpovědět položené otázky v portfoliu, co jsme dostali. Pak byla párty u Jesseho ve skleníku. Den se mi líbil.“


Mgr. Lenka Vonášková
ZŠ Horácké náměstí   

 

E-twinning conference, School cooperations in the Danube region, 9.-10. June

 

Ve dnech 9.-10. června 2016 jsem se zúčastnila e-twinningového semináře, který se konal v Linzi a byl zaměřen na spolupráci základních a středních škol v rámci regionu Dunaje. Seminář proběhl v příjemných prostorách Linz International Business School.

Akce byla přínosná jak pro mě jako učitelku, tak zároveň i pro školu. Obohacující bylo zejména setkání s kolegy z jiných zemí, sledování tvůřčího procesu při vznikání nového projektu, výměna zkušeností s ostatními a v neposlední řadě bylo velmi důležité vytvoření kvalitního zázemí (ubytování, stravování, program). Velmi vysoce bych chtěla ohodnotit organizaci semináře, cítila jsem velkou pomoc a podporu ze strany organizátorů.

Podařilo se mi navázat kontakt s několika školami, zaregistrovat projekty v e-twinningovém prostředí. Takto jsem společně připravili dva projekty, jeden projekt máme ještě rozjednaný se školou ze Slovenska. Výsledkem této akce jsou tedy tyto projekty:

Culture E-Box – spolupráce se školou z Ukrajiny, Maďarska. Cílem bude seznámit žáky s kulturou dané země (jídlo, oblečení, hudba, sport). Žáci budou prezentovat svoje poznatky prostřednictvím vkládání prezentací, videí, fotografií.

E-twinning, E-running, E-swimmnig – spolupráce se školou z Rakouska, Maďarska. Cílem tohoto projektu bude přilákat žáky ke sportovním záležitostem. Prostřednictvím e-twinningového prostředí se vzájemně inspirovat a sledovat svoje výkony. Možné zakončení v Linzi na běhu města.
Protože jsem byla vybrána jako náhradník, byla jsem s akcí seznámena až v týden konání. Všechny potřebné informace jsem obdržela a vše proběhlo v pořádku. Akce se mi líbila, jak vyplývá z výše uvedeného. Pokud bude v budoucnu možnost, ráda se opět zúčastním.

 

14. 6. 2016
Mgr. Lenka Vonášková

 

 

Výměna s holanskými studenty aneb jak získat zkušenosti nejen v používání cizího jazyka

 

V průběhu letošního školního roku se nám podařilo zrealizovat výměnu, a to v pořadí již druhou s holandskou školou z městečka Naaldwijk. Naši žáci pobývali v Holandsku před Vánoci a holandští studenti nás navštívili na jaře. Jedná se a akci, kterou bychom nebyli schopni zorganizovat bez podpory rodičů zúčastněných dětí, kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat za jejich iniciativu  a ochotu. Děti se v průběhu výměny podívaly na řadu zajímavých míst v Holandsku a pobyt v České republice byl zaměřen na poznávání jižní Moravy. Po ukončení výměny jsme všechny zúčastněné požádali o zpětnou vazbu. Zajímal nás jejich pohled na klady a případné zápory. Níže uvádíme zajímavé výroky, jak ze strany rodičů, tak našich žáků. Přeji příjemné počtení!

Jak výměnu hodnotili žáci:

1. Co se ti na výměně líbilo?
Líbil se mi výlet do Moravského krasu, na Babí lom, návštěva Tree housu, vyrábění upomínkových předmětů. Našli jsme si nové kamarády a procvičili jsme si angličtinu. Poznala jsem novou kulturu a zjistila, jak se mají v jiných zemích. Měla jsem možnost jet s kamarády na velký výlet. Já jsem si s mojí holandskou studentkou užila úplně všechno. Byl to nejlepší týden, ale uteklo to strašně rychle. Zlepšil jsem si angličtinu, poznal nové kamarády, mám zkušenost s angličtinou v praxi. Poznal jsem, jak se žije v holandské rodině. Poznal jsem tradice v Holandsku, co pěstují a přineslo mi to hodně angličtiny. Líbil se mi let v letadle s kamarády. Výměnný pobyt jsem si velmi užil a určitě bych si ještě něco podobného zkusil.Všem bych ho vřele doporučil.

2. Jak ti výměna pomohla s angličtinou?
Procvičila jsem si angličtinu v praxi, protože jsem musela mluvit anglicky prakticky celý týden. Prospělo to nejen mně, ale i celé rodině, byla to angličtina v praxi a ne před tabulí. Pomohlo mi to nebát se zeptat na cokoliv, protože v hodině takovou možnost nezažijeme. Naučil jsem se nová slova. Zjistila jsem, že když musím, tak se domluvím.

A co na to rodiče?

Bradley byl milý a slušný kluk, vše doma bez problémů, anglicky jsme se domluvili ok – já jako maminka jsem si procvičila angličtinu asi z rodiny nejvíce, akorát a také díky „ztrátě“ os. dokladu jsem si měla příležitost více promluvit i s hol. učiteli anglicky při návštěvě cizinecké policie v Brně a pak během výletu do Lednice a při prohlídce zámku, parku, minaretu. (D. Jelínková)

Moc ráda poděkovala za pomoc s programem během návštěvy holandské studentky Demi, ze které jsme byli nadšení. Ráda bych poděkovala i paní Křivanové za organizaci prvního společného večera-posezení v Pizzerii a taky paní Budské za možnost účastnit se baseballového zahájení.  (M. Faldýnová)

Výměna dala Alence i mně novou zkušenost...stala se zodpovědnější, musela řešit časový harmonogram, používat cizí jazyk, podívala se do jiného státu, kam bych ji jen tak nemohla poslat...Femke byla moc slušná, hodná, nadšená, mluvila méně, takže občas obě mlčely, ale vždy danou situaci vyřešily...smály se atd....byla přítomna i aktivit naší rodiny... výměna dala Alence i mně novou zkušenost...stala se zodpovědnější, musela řešit časový harmonogram, používat cizí jazyk, podívala se do jiného státu... (P. Oprchalová)

Při společném programu mimo školu jsem měl pocit, že mají děti spíše tendenci být a komunikovat jen se "svými". I přesto si myslím, že taková akce má pro naše děti význam z hlediska sociálních vazeb, komunikace a samostatnosti. (M. Hubáček)

Naše dcery i my jsme oba týdny výměny hodnotili pozitivně. Děvčata nadchnul program organizovaný holandskou školou i rodiči, a stejně tak česká část. Jediným záporem bylo, že zejména "naši" dva holanďani nejevili o celou akci žádný zájem a bylo vidět, že se jí účastní proto, že musí, ne že by sami chtěli. Komunikace s nimi tedy byla náročná i pro nás, natož pak pro Lenku s Luckou. Přesto jsme však za tento typ akce rádi a děkujeme za její bezvadnou organizaci! (P. Kozák)
 Výměnný pobyt škol je určitě výborná věc. Dětem rozšíří obzory. Být sám ( bez rodičů ) v úplně jiném prostředí, poznat jak tam lidé běžně žijí a domluvit se cizím jazykem – to je určitě skvělá zkušenost, kterou by jen tak nezískali ... Ten “náš” Daan mi říkal, že ho překvapuje , že jsme a žijeme podobně jako oni, čekal prý , že budeme o dost jiní. (B. Hudečková)

 Víkend jsme strávili v Jeseníkách, koulovali se, blbnuli, pak poprvé v životě okusili letní bobovou dráhu, byli s námi na hradě a v aqulandu. (D. Motyčka)

Přínos vidím v tom, že děti se vzájemně ve všem "otrkávají" v cizích prostředích, aktivně používají + se cvičí v cizím jazyce, že mohou blíže vidět, jak fungují nebo nefungují rodinné vazby obecně, ať je to kdekoliv, pokud má člověk to štěstí a dar, že členové rodiny jsou ta správná "společenská" jednotka, může navíc nasát a postřehnout jemné odlišnosti ve zvycích jak uvnitř domácnosti, tak nějaké národní společenské tradice atp., což určitě rozšiřuje obzory. (J. Derková)

Chtěl bych Vám a organizátorům celého výměnného pobytu poděkovat a vyjádřit hluboké uznání. Celý projekt hodnotím velmi pozitivně. Děti získaly reálnou představu nejen o životě a kulturních zvyklostech v jiné zemi, ale měly možnost porovnat si své jazykové schopnosti pro základní porozumění se schopnostmi svých vrstevníků z Holandska. V tomto ohledu jistě našly kromě nových kamarádů i motivaci do dalšího sebevzdělávání. Snad to bylo i náhodným výběrem našeho žáka z Holandska, že mi bylo velmi líto a smutno, že projekt již končí, když jsem viděl oboustranné dojetí nových kamarádů při odjezdu domů. (M. Vondruška)

A na závěr připojujeme vtipný a trefný komentář pí Budské:

První fáze začíná ještě před příjezdem.
Drobné opravy domu, které čekaly na své uskutečnění řady týdnů, někdy i let, byly rázem provedeny!
Výměna vodovodní baterie, umístění obrázků na stěnu, zatřena skvrna na stěně, úprava zahrady, odvoz hromady lecčeho z předzahrádky, ostříhání stromů a o úklidu celého domu ani nemluvě! Ještě týden a vrhneme se na pět let plánovanou stavbu podkroví.
V této době byla předčena veškerá má očekávání!

Fáze druhá, samotný příjezd Holanďanky.
Ještě před prvním kontaktem jsme vyplnili dotazník o naší rodině a musím konstatovat, že nám byla vybrána úžasná slečna. Podobný styl bydlení, stejně stará sestra, zvířata…
Byla velmi milá, za vše vděčná, respektovala naše zvyky a po dobu jednoho týdne byla naší nejstarší dcerou.
Děti měly program organizovaný školou a dále se domlouvaly samy, naše součinnost nebyla téměř třeba. Pouze zajištění jídla a funkce taxikáře. Takže žádná výrazná změna oproti normálu.
Druhou fázi bych, mimo jiné, nazvala zábavnou etapou a manželství utužující týden!

„Ale ne! Představ si, že sem prošel chodbou a o nic jsem nezakopnul!“
„Jsem to vůbec doma?“
„Viděla jsi pokojíček, na zemi neleží žádné oblečení?“
Při otevření lednice: „ Někdo má narozeniny? To si musím vyfotit, to jsem viděl naposledy o Vánocích!“
„Páááni, v koupelně je toaletní papír! Žádné papírové kapesníky, žádné papírové boxy a kuchyňské role…“
„Děti, pojďte se podívat, na stole je snídaně!“
„Teplá večeře? Jdu o tom napsat mamince!“


Mgr. Lenka Vonášková
Mgr. Tereza Skoumalová
Mgr. Jitka Tomanová

 

Aktivity naší školy na půdě mezinárodní spolupráce

V letošním školním roce máme rozpracovány tři následující stěžejní aktivity. Byli jsme osloveni prvním stupněm základní školy v Leedsu. Na základě naší a jejich korespondence jsme se dohodli na spolupráci v oblasti dopisování, výměny obrázků a jednoduchých sdělení v angličtině. Tato aktivita se týká dětí ze 3. - 5. ročníků. Minulý měsíc jsme obdrželi první zásilku z Leedsu, která byla plná nádherných obrázků, popisů her tamějších dětí, fotografií a krátkých textů seznamujících s jejich kulturou. V současné době si děti tyto věci prohlíží a čtou a přemýšlíme o odpovědi na tuto zásilku. Rádi bychom ji odeslali po jarních prázdninách. Garantem této oblasti je Mgr. Jana Gregorová.

Druhá naše aktivita je zatím ve stádiu jednání a příprav. Vzdělávací skupina z Holandska sdružující 11 základních škol má zájem spolupracovat s námi v rámci programu Comenius. Tento program umožňující mezinárodní spolupráci škol, mobility žáků i pedagogů je velmi přínosný pro rozvoj komunikativních schopností v cizím jazyce. V případě úspěšného jednání bude tato činnost zaměřena na žáky 2. stupně. Tuto aktivitu má na starosti Mgr. Lenka Vonášková.

Již brzy nás čeká velmi zajímavá akce s názvem program Edison, která umožní několika zahraničním vyučujícím pobyt na naší škole. Tito učitelé budou naše děti vyučovat v rámci cizích jazyků. Po kladných zkušenostech z minulých akcí, kdy měly děti možnost komunikovat s lidmi jiných kultur v cizím jazyce se těšíme na další zajímavá setkání. Tento projekt zaštiťuje Mgr. Martina Dračková.

Mgr. Lenka Vonášková

Tematické přestávky

Limonádové přestávky 2017

Horko? Pátek? Žízeň? Nevadí! V pátek totiž máme limonádové přestávky! Kdo měl v posledních týdnech chuť a chtěl strávit páteční velkou přestávku na čerstvém vzduchu, mohl přijít na dopravní hřiště a ochutnat nejprve domácí mojito a o týden později americkou limonádu, které připravily 5.B a 3.A. A protože akce měla úspěch, tak se v pátek za "bar" vrátily děti z 5.B a opět se servírovalo výborné mojito. Mňam! P.S. Foto na Facebooku ZŠ Horácké nám.

Koulovaná 2017

Koulovaná o dnešní velké přestávce na dopravním hřišti byla skvělou tečkou za prvním pololetím. Žákovský parlament, který s nápadem přišel, zaslouží velkou pochvalu. V létě vodní bitva, v zimě sněhová, není to v té naší škole úžasné?!

Vodní bitva na Horáckém 2016

Slunce, zábava s kamarády, ledové ozvěžující nápoje od 3.A, výborné moderátorky a letní hudba... taková byla dnešní velká přestávka na Horáckém! Doufáme, že jste si ji užili na maximum! :-)

Horácké sportuje! 2016

Na závěr školního roku uspořádali nadšenci z 2. stupně sportovní den pro třídy z 1. stupně. Zájem o akci byl tak veliký, že se sportovalo nejen na fotbalovém hřišti, ale také na tom dopravním. Starší děti si pro své mladší spolužáky připravily různé disciplíny a za jejich splnění dostala každá třída diplom a meloun. Další fotografie najdete na Facebooku školy Horácké je otevřená škola.

Horácké má talent 2017

Ve středu 13. prosince jsme se rozhodli dokázat, že Horácké má talent! V tento den se totiž na naší škole konala talentová soutěž, do níž se přihlásili žáci 5. - 7. tříd. Zpívalo se, tančilo, cvičilo, hrálo se na hudební nástroje a vybrat ty nejlepší nebylo vůbec jednoduché. Porota (paní učitelky Vonášková, Širůčková a Ďurišíková) to rozhodně neměla snadné, protože talentovaní byli rozhodně všichni! Někdo ale vyhrát musí… Za 1. stupeň vyhrál pianista Martin Grégr z 5.B. Na 2. místě skončila gymnastka Míša Přikrylová z 5.E a na 3. místě byly stepařky Barča Suchá a Lucka Kovárníková z 5.C. Za 2. stupeň vyhrály zpěvačky Terka Předešlá a Kačka Škárová ze 7.C. Na 2. místě skončil houslový virtuóz Mirek Sadovský ze 7.C a na 3. místě byly tanečnice Natálka Lelková a Světlanka Matušková ze 6.B. Všem soutěžícím děkujeme za krásný zážitek a výhercům gratulujeme!!!