Sportovní úspěch

Mladí sportovci naší školy nedávno vynikli na jednom z největších evropských turnajů mládeže ve wrestlingu, který se konal v dánském Koldingu. Spolu s téměř 400 dětmi z 11 zemí se naši žáci postavili k zápasům a skvěle reprezentovali nejen naši školu, ale i klub TAK Hellas Brno.

Mezi úspěchy našich zápasníků patří 2. místo a získání stříbrné medaile, kterou si odnesli Jakub Skalický a Julie Seidlová. Matěj Skalický se umístil na 4. místě a do první desítky se podařilo zařadit i Tomáši Stehlíkovi.

Stardance... když naši žáci tančí

Vytvořit, secvičit a naučit se choreografii do soutěže Tančí celá škola pořadu Stardance? Pro paní učitelky a žáky ZŠ Horácké nám. žádný problém! Měsíční dřina se vyplatila. Paní učitelky Šildová a Uhlířová, dvacet dětí, 5 tanečníků a 15 tanečnic z 6., 7., a 8. ročníku, se scházelo ke společné přípravě a nácviku soutěžní choreografie pondělky a čtvrtky. Společné snažení vyvrcholilo ve čtvrtek 23. 10. v rámci celoškolního projektu Zdravý životní styl, kdy pan zástupce Jelínek pomohl natočit a upravit výsledné video. To bylo zasláno do České televize.

Školní kolo biologické olympiády

V prosinci se konalo školní kolo biologické olympiády, kterého se zúčastnili zájemci o přírodní vědy z řad druhého stupně. Letošním tématem bylo Jak se žije v lužním lese. V kategorii D (6. a 7. třídy) postupuje do okresního kola Šárka Volná z 6.C. V kategorii C (8. a 9. třídy) bude naši školu v okresním kole reprezentovat Valentina Smutná z 9.A. Děkujeme všem soutěžícím za aktivní účast a přejeme Šárce a Valentině, aby se jim v okresním kole dařilo.

Petra Deverová

Den s absolventy

Dne 14. prosince 2023 se na naší škole konal druhý ročník akce nazvané Den s absolventy. Tento výjimečný den přinesl setkání 43 absolventů školního roku 2022/2023 s vedením školy, bývalými učiteli a asistenty pedagoga. Byl to čas, kdy se vzpomínalo na společné zážitky, sdílely se zkušenosti a dojmy ze školních let. Bývalí žáci si během setkání s pedagogy a jejich asistenty připomněli časy strávené na naší škole. Mluvilo se také o středních školách, o úspěších, pokrocích i překážkách, které museli všichni od září překonat a které je lecčemu novému naučily.

Návštěva Mahenova divadla

V pátek 8. 12. navštívili žáci 9. ročníku Mahenovo divadlo, kde zhlédli divadelní představení Leopoldstadt. Vedle kulturního zážitku ve významném brněnském divadle si žáci rozšířili své obzory v oblasti židovské tématiky a rozšířili své znalosti o historii.

Návštěva ředitelů základních škol a mateřské školy naší městské části v Barceloně

V období od 6. do 15. října se paní ředitelka ZŠ Horácké náměstí Mgr. Ivana Melichárková, pan ředitel ZŠ Novoměstská Mgr. Josef Jelínek a paní ředitelka MŠ Měřičkova Mgr. Renata Ficová zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ stínování v barcelonských základních a mateřských školách. Program zahrnoval náslechy ve školách, návštěvu kulturních památek a v neposlední řadě také sdílení vzájemných zkušeností všech účastníků mobility. Do celé akce se zapojilo 48 ředitelů, ředitelek a zástupci brněnského odboru školství, kteří za danou mobilitu zodpovídají.

4. A na hudebním workshopu ve Filharmonii

V úterý 14. listopadu navštívili žáci 4. A Besední dům, sídlo Filharmonie Brno, kde se zúčastnili hudební dílny Na buben se netluče. Hudební workshop byl velmi zajímavý, o čemž svědčí postřehy žáků:

“ Byl jsem překvapen, že tam měli bonga i conga. A poprvé jsem byl v blízkosti profesionální bicistky!” Theodor

“Zkusili jsme hrát na tam tam a bubnovali jsme také na koberci do bubínků.” Kyryl

“Ve filharmonii jsme byli už podruhé. Tentokrát jsme si mohli vyzkoušet bubnování.” Denis