Newsletter projektu MAP

Vážení rodiče,

zde naleznete Newsletter projektu MAP. Aktuální vydání se věnuje zasedání Řídícího výboru k vyhodnocení činnosti pracovních skupin, prezentaci výstupů oblasti aktivního občanství, kterou statutární město Brno rozvíjí v projektech MAP, a slavnostnímu koncertu základních uměleckých škol zapojených do projektu MAP Brno II.

Poděkování a osvědčení o účasti na sběru HBSC

Ve druhém pololetí školného roku 2021/2022 se žáci naší školy zúčastnili výzkumného šetření Health Behaviour in School-aged Children (HBSC; www.hbsc.org). Studie HBSC je realizována pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) ve 4letých intervalech napříč 50 státy světa již od roku 1983. Česká republika je členem studie od roku 1993 a v současné době je studie koordinována vědeckým týmem z Univerzity Palackého v Olomouci. V letošním školním roce se studie celosvětově účastnilo více než 250 000 žáků.

Soutěž v anglickém jazyce ENGLISH JUNGLE

V měsíci květnu proběhly ústní části školního kola soutěže v anglickém jazyce English Jungle. Zúčastnili se nejlepší řešitelé písemného testu. Ústní kola proběhla po jednotlivých ročnících a mnozí žáci předvedli velmi pěkné výkony. Děti přednesly připravenou báseň, některé zazpívaly písničku. Samozřejmě musely i odpovídat na otázky zkoušejícím paním učitelkám a panu učiteli. Mnoho dětí si vedlo velmi dobře, a tak nebylo lehké rozhodnout o vítězích jednotlivých kategorií.

Poděkování paní ředitelky za akademii

Vážení rodiče, milí kolegové, naši úžasní žáci,
včera jsme společně zažili skvělý den. Moc děkuji všem, kteří se do příprav a realizace oslavy výročí školy zapojili. Byli jste všichni super, přálo nám i počasí a doufám, že si tento zážitek dlouho uchováme. Těším se na další setkávání a spolupráci. Krásný tento i další den.
Ivana Melichárková, ředitelka školy

Úspěchy v soutěžích s dopravní tématikou

Celoroční soutěž pro všechny čtvrté ročníky Empík cyklista na dopravním hřišti Riviéra Brno je zaměřená na zvládnutí zásad bezpečné jízdy po pozemních komunikacích a je zakončena předáním Průkazu cyklisty. Ten za prokázání teoretických znalostí uplatněných při praktických dovednostech spojených s jízdou na kole obdržela většina čtvrťáků z naší školy. Gratulujeme!

Návštěva předškoláků z MŠ Malý strom na naší škole

V rámci spolupráce základní a mateřské školy nás ZŠ Horácké náměstí již několik let zve, abychom se s našimi předškoláky přišli podívat, jak probíhá výuka v prvních třídách. Loni jsme se díky pandemii Covid - 19 nemohli zúčastnit přímo výuky, a tak si pro nás žáci 2. a 3. tříd připravili na hřišti sportovní hry. Bylo to super, ale přece jen jsme se letos hodně těšili na návštěvu přímo ve třídě v rámci vyučování. Naši předškoláci byli plni očekávání, jak to bude ve třídě vypadat a jak bude vyučování probíhat.