Outdoor v družině

Skončil první měsíc školního roku a my vyhodnocujeme družinový pilotní program, který je zaměřen především na sportovní vyžití dětí a nenáročnou turistiku. Abychom dětem umožnili trávit co nejvíce času pobytem na čerstvém vzduchu, máme nyní všechna naše oddělení outdoorová. Budeme tedy s výjimkou velmi nepříznivého počasí provozovat co nejvíce aktivit venku. Doposud jsme kreslili v plenéru, vyráběli z přírodnin a plánujeme pobyt na zahradě a na hřišti. Dětem se tento pestrý program líbil a věříme, že to tak zůstane.

Vychovatelky školní družiny

Přání

Také v letošním roce se bude naše škola účastnit Logické olympiády. Celkem se přihlásilo 30 dětí. Všem přejeme krásné chvíle strávené nad zajímavými a logickými úlohami, bystrou mysl a optimismus. Ať se vám daří a dokážete využít to, co umíte a ve vyučování procvičujete. Přejeme hodně úspěchů. :)

Vedení školy

Nabídka kariérového poradenství pro žáky 9. ročníku

Přemýšlíš nad tím, kam jít na SŠ? Chceš se dobře rozhodnout? Chceš poznat více sebe, své dovednosti, schopnosti, kompetence a své zájmy? Chceš dobře nastartovat svou kariéru? Přihlas se na kariérové poradenství k naší školní psycholožce. Přihlášky obdržíš u svého třídního učitele, u školní psycholožky nebo zde.

Naši žáci dosáhli opět u přijímacích zkoušek nadprůměrných výsledků

Navzdory loňské situaci ve školství převládají u nás pedagogů pozitivní pocity. Ty pramení mimo jiné z toho, že naši žáci v uplynulém školním roce pracovali nejen ve škole, ale i on-line, rodiče s námi spolupracovali a všichni jsme získali řadu nových dovedností.

Naši žáci a jejich úspěchy v matematických soutěžích

Dne 19. 3. 2021 proběhl matematický Klokan. Na prvním stupni tato soutěž probíhala ve dvou kategoriích. První kategorie nazvaná Cvrček je určena pro 2. a 3. ročník. V této kategorii se s největším počtem bodů umístili tito žáci: Adéla Mendlová ze 3.A, Nikol Bedáňová ze 3.A, Kristýna Komárková ze 3.B, Hynek Veleba ze 3.C, Jiří Bartoš ze 3.C, Dagmar Součková ze 3.D, Martin Sabák ze 3.E a Natálie Plagová z 2.B.

Vzdělávání na naší škole s ohledem na požadavky dnešní doby

V současné době se často diskutuje o tom, jak vzdělávat žáky, aby jejich znalosti, dovednosti a kompetence byly využitelné v praktickém životě a odpovídaly požadavkům dnešní doby. Naším cílem je poskytovat žákům kvalitní vzdělávání, které je vedle již zmíněných potřeb připraví i na další vzdělávací cestu.

Poděkování

Milí rodiče a žáci,

včera 7.10. 2021 se uskutečnila exkurze do Vídně. I přes nepřízeň počasí se výlet velice vydařil, navštívili jsme vše, co bylo v plánu, a užili si hezký den ve Vídni. Největší pochvala patří hlavně všem zúčastněným žákům, kteří celý program krásně zvládli, byli dochvilní a ukáznění.

Tereza Skoumalová

Stříbrné slzy štěstí aneb krůček od futsalového Olympu

Ráno uprostřed týdne na svátek svatého Michala jsme se vydali napříč Brnem do Starého Lískovce na futsalový turnaj SBOŠ. Po dvouleté odmlce způsobené dobou covidovou se brněnské školy sešly v největším počtu za poslední léta. Dorazil jich rovný tucet a my jsme byli nalosováni do skupiny C spolu se ZŠ Masarova, ZŠ Pavlovská a ZŠ Zemědělská... Jak to pokračovalo a celé dopadlo se dočtete zde.