Informace o objednávkách

Strava na následující den se objednává nejpozději do 10. hodiny předešlého dne.

Možnosti objednávání stravy:

  1. Automaticky po došlé platbě je objednán oběd č. 1
  2. Přes internet (přístupové údaje vydá stravovací referentka)
  3. E-mailem na adresu jidelna@zshoracke.org
  4. Telefonicky přes stravovací referentku (541 225 379, 725 557 850 možno i SMS)
  5. Osobně u stravovací referentky na ZŠ Horácké náměstí 13

Ve školní jídelně zaveden internetový objednávkový systém, který umožní v případě zájmu žákům a jejich zákonným zástupcům objednávání obědů – přihlašovat a odhlašovat stravu, měnit oběd č. 1 na oběd č. 2, sledovat prováděné platby a okamžitý stav konta, zjistit odběr obědů.

Důležitá upozornění:

  • Pro komunikaci přes internet si strávník musí vyzvednout přihlašovací údaje v kanceláři stravovací referentky
  • Strávník se zavazuje držet zvolené heslo v tajnosti a odpovídá za škody způsobené vyzrazením hesla.
  • Strávník bere na vědomí, že chybně zadaná (nepotvrzená) objednávka nebude provedena.
  • Objednávkový systém neumožní strávníkovi komunikaci (přihlášení obědů a provádění změn), pokud nemá na kontě odpovídající výši finančních prostředků k požadovaným úkonům.

Změna jídelníčku vyhrazena.