Základní informace

Cena obědu je stanovena podle věku, který žák dovrší v aktuálním školním roce:

Kategorie Cena Doporučená měsíční platba
7 - 10 let 28 Kč 630 Kč
7 - 10 let (bezlepková dieta) 29 Kč  
11 - 14 let 30 Kč 670 Kč
11 - 14 let (bezlepková dieta) 31 Kč  
15 a více 32 Kč 710 Kč
15 a více (bezlepková dieta) 33 Kč  
cizí strávníci 64 Kč 1370 Kč
dopolední svačina  15 Kč 330 Kč

Platnost ceníku je od 1.9.2020

Přihlášku ke stravování (lze stáhnout i z webu) a složenku je třeba si vyzvednout v kanceláři školní jídelny v týdnu před začátkem šk. roku (úřední hodiny budou upřesněny na webových stránkách školy a na vývěsce na vchodových dveřích do školy).

V případě objednání bezlepkové diety je potřeba doložit potvrzení od lékaře o alergii na lepek nebo o celiakii.

Před zahájením stravování je nutné obědy zaplatit a zakoupit si identifikační čip. Cena čipu je 120 Kč, platí se hotově. Čip strávníci používají po celou školní docházku, při ztrátě si musí zakoupit nový za plnou cenu.

Obědy se platí:

  1. platbou z účtu (číslo účtu 112476943/5500, variabilní symbol přidělí školní jídelna)
  2. hotově u stravovací referentky
  3. složenkou - dítě se přihlašuje na další měsíc dle došlé platby (je třeba platit dostatečně brzy)

Pro nemocné děti se vydávají obědy do jídlonosiče 10:45 – 11:15 na Horáckém náměstí,11:15 – 11:30 na Úprkové. První den nemoci je nárok na oběd za dotovanou cenu, v případě zájmu o další obědy se hradí náklady 30,- Kč za 1 oběd.

Vstup do kanceláře školní jídelny - boční vchod u jídelny.