Environmentální výchova

Na naší škole je environmentální vzdělávání zařazeno přímo do výuky, zejména do předmětů přírodověda, přírodopis, pracovní činnosti a také chemie.

V teplých podzimních a jarních dnech se snažíme realizovat výuku také mimo budovy školy na školní zahradě, kterou naše škola disponuje.

Součástí běžného života školy je třídění odpadu.

V rámci žákovského parlamentu každý rok děti spolu se svými učiteli přichází s nápady na různé akce. Již tradiční akcí je Den Země, který připravují děti druhého stupně pro děti na prvním stupni. Starší děti seznamují mladší děti s důležitými ekologickými tématy formou prezentací, kvízů a her. Za hezkého jarního počasí chystají některé třídy pro ostatní děti oblíbené limonádové přestávky, které probíhají na školní zahradě.

Škola je zapojena do projektu Gengel, který usiluje o využití starých a krajových odrůd kulturních rostlin a ochranu rozmanitosti života.

Děti na prvním stupni tradičně vyjíždějí na týdenní školu v přírodě. V rámci školních výletů pak děti vyráží na různé zajímavé exkurze, do zoo apod.

Žáky naší školy vedeme také k nesobeckému zájmu o potřebné. Před Vánocemi děti s učiteli vyrábějí drobné dárkové předměty, které prodávají na školním jarmarku. Část získaných finančních prostředků putuje na charitativní či zelené projekty.