Daltonská karta

Daltonská karta naší školy, aneb co je základem naší výuky

Obecné zásady daltonské výuky, ze kterých vycházíme:

  • samostatnost
  • spolupráce
  • zodpovědnost

Co Dalton znamená pro naše vyučující, co pozitivního jim přináší a co považují za důležité:

  • děti se učí vyhledávat informace a pracovat s nimi
  • možnost uplatnění každého žáka, který chce pracovat, aktivní způsob výuky, snaha podmiňuje úspěch
  • to, k čemu se sám dopracuji, tomu lépe rozumím
  • podle zadaných pravidel se žáci dokáží zkontrolovat a ohodnotit svou práci i práci spolužáků
  • děti se učí to, že k cíli může vést více cest
  • tento způsob výuky vede k navazování pozitivních vztahů a kontaktů mezi dětmi i dospělými (pedagogy, rodiči a dalšími účastníky života školy)