Informace

Vážení rodiče,

školní rok se pomalu nachýlil ke konci a my vedle jeho ukončování intenzivně připravujeme ten další. Tento školní rok byl mimořádný a bez Vaší podpory by bylo velice obtížné jej zvládnout tak, jak se to podařilo. Jsme si vědomi mimořádné zátěže pro rodiny, kterou řada z nás zažila i se svými vlastními dětmi. Jsme také vděčni za to, že své děti do školy posíláte a respektujete opatření, která musíme ve škole dodržovat.
Při přípravě na budoucí školní rok myslíme i na zájmové aktivity, které žákům každoročně nabízíme. Letos probíhaly některé kvůli nepříznivé epidemiologické situaci na dálku. Věříme, že od podzimu se budou konat prezenčně a v plném rozsahu.Tradičně se bude jednat o sportovní, ale i vzdělávací činnosti.
Na Vaše přání se již řadu let věnujeme v kroužcích přípravě žáků devátých tříd na testování v přijímacích zkouškách. Jako novinku chceme od příštího školního roku na základě zájmu žáků otevřít i kroužky, ve kterých budeme připravovat žáky na víceletá gymnázia.

Přejeme všem dostatečný a příjemný odpočinek během letních prázdnin.
Vedení školy