Přerušení činnosti školní družiny o prázdninách

Vážení rodiče,
na období letních prázdnin přerušuji z provozních a organizačních důvodů činnost školní družiny.

Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy