Volby do školské rady

Volby zástupců rodičů do školské rady proběhnou 17. června a volit je možné v průběhu celého dne ve vestibulech obou budov až do skončení třídních schůzek. V příloze naleznete jména kandidujících zákonných zástupců žáků.