Nový školní rok na Horáckém

V posledních letech nám nový školní rok začíná dřív, než ten starý skončí - o prázdninách. Učitelé se i letos připravovali na řadě školení – Začít spolu, letní škola matematiky, mentoring… a na plné obrátky se všichni pedagogičtí pracovníci školy dostali v přípravném týdnu na tradičním pracovním výjezdu do Nedvědice. Učitele a vychovatele letos poprvé doplnili také asistenti. Od rána do večera se nikdo nezastavil. Výjezd jsme zahájili společným seminářem zaměřeným na vzájemné vztahy a komunikaci mezi pedagogy a žáky, poté následovaly tři dílny, které se zabývaly krizovým plánem, výukou matematiky a problematikou „nálepkování“. Po skončení společných seminářů si pedagogové mohli vybrat z široké nabídky volitelných témat. K výběru byla témata jako diferenciace ve výuce, hodnotové vzdělávání, všímavost ve výuce, relaxace, poradní kruhy a další. Druhý den pracovaly pilně předmětové komise na plánech jednotlivých předmětů a ročníků. Máme už léty prověřeno, že i „papírová“ práce v přírodě, uprostřed nedvědických lesů, jde jaksi lépe od ruky. Pro nadcházející školní rok chystáme opět řadu tradičních akcí pro žáky i rodiče. Chceme pokračovat v dílnách pro rodiče nejen nad matematikou; jako novinku chystáme rozšíření dnů otevřených dveří, které se budou konat každý měsíc. Termíny těchto dnů naleznete v kalendáři školního roku na nástěnkách a webových stránkách školy. Doufáme, že častější možnost podívat se na naši práci a práci žáků bude rodiči vítána i využívána. Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Za tým zaměstnanců školy Ivana Melichárková, ZŠ Horácké náměstí