Velký úspěch naší školy

Po několikaletém úsilí se naší škole podařilo získat certifikaci Podnikavá škola. Toto ocenění jsme s velkou radostí převzali v úterý 4. června na celorepublikové podnikavé konferenci Jak žije podnikavá škola? zaštiťované asociací Podnikavé Česko a školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka s podporou Jihomoravského kraje.

Koordinátorkou podnikavosti pro 1. stupeň je na naší škole paní učitelka Mgr. Michaela Albrechtová a pro 2. stupeň Mgr. Veronika Svedková. Máme jasně definovanou vizi a profil podnikavého absolventa. Kompetence k podnikavosti patří mezi významné kompetence v životě každého člověka.

Výchova k podnikavosti připravuje na zvládání rychlých a častých změn, které 21. století přináší do všech oblastí života. Zahrnuje pěstování sebedůvěry, získávání povědomí o svých silných a slabých stránkách, posilování vůle i odvahy zdravě riskovat, rozvíjení etických zásad nebo vědomí odpovědnosti a sociálního soucitu. Žákům pomáháme uspět ve světě, který se neustále mění

Při certifikaci jsme byli oceněni za konstruktivistický způsob výuky vedoucí k řešení problémů, dlouholeté fungování žákovského parlamentu a školního ekotýmu, organizování dnů otevřených dveří, kaváren pro rodiče a přátele školy, systém kariérového poradenství pro žáky 7. až 9. ročníku, spolupráci s místními mateřskými školami a také za tým žáků, který tvoří školní oblečení a spolupracuje s řečkovickou firmou Youngprimitive.

Těšíme se na další spolupráci s asociací Podnikavé Česko a přejeme všem krásné letní prázdniny.

Za tým pedagogů Mgr. Petra Mendlová, zástupkyně ředitelky školy

 

 


 

 

Obrázek