Výchova k podnikavosti součástí naší školy aneb pomáháme žákům uspět ve světě, který se neustále mění

Naše škola se zapojuje do podpory podnikavých aktivit a usiluje o získání certifikace Podnikavá škola, což je ocenění udělované školám v Jihomoravském kraji, které představuje aktivní přístup školy k rozvoji výchovy k podnikavosti.


Certifikace Podnikavá škola zajišťuje za podpory vedení školy vytváření podmínek pro rozvoj podnikavých kompetencí u žáků. Tento přístup je v souladu s Evropským rámcem klíčové kompetence k podnikavosti (EntreComp), který zahrnuje dovednosti a znalosti potřebné pro řešení problémových situací a výzev. Podnikavost zahrnuje širokou škálu dovedností - od kreativity a inovativního myšlení po finanční gramotnost a schopnost řízení projektů. Blíže se výchově k podnikavosti věnuje platforma podnikavamysl.cz, která kromě inspirací nabízí možnosti dalšího vzdělávání pedagogů, což zajišťuje, že učitelé jsou dobře připraveni vést své žáky k podnikavému myšlení a jednání.


Naše škola jako jedna z prvních základních škol v České republice usiluje o tuto certifikaci, jelikož vedení školy i pedagogové podporují aktivity vedoucí k výchově k podnikavosti a poskytují vzdělávání, které připravuje žáky na budoucnost plnou příležitostí. Obecně obohacujeme výuku moderními inovativními metodami, žáci přirozeně objevují logické vztahy, využívají moderní technologie. U žáků podporujeme mimo jiné samostatnost, zodpovědnost a vedeme je k odvaze, kreativitě a aktivnímu přístupu při řešení různých situací. Vedle toho je učíme umět komunikovat, vyjádřit svůj názor, brát ohled na ostatní, zajímat se o různé věci, poznat své silné i slabé stránky a propojovat je s okolním světem. Na podnikavé aktivity se zaměřujeme i v době mimo výuku, např. v žákovském parlamentu, kavárnách pro veřejnost, spoluprací se zřizovatelem a dalšími subjekty či v dalších aktivitách. 


Získání certifikace Podnikavá škola představuje pro naši školu důležitý krok v oblasti vzdělávání a věříme, že nám pomůže poskytovat našim žákům kvalitní vzdělávání, které je připraví na budoucí výzvy. Dosažení tohoto ocenění pro nás znamená také vytváření prostředí, kde každý žák může rozvíjet své schopnosti a dovednosti k dosažení úspěchu v životě.