Výzva k podání nabídky na „Dodávky elektrické energie pro objekt ZŠ Brno, Horácké náměstí 13“