Zápis do 1. tříd 6. a 7. dubna

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 pro pracoviště Horácké nám. i Uprkova 1a proběhne 6. dubna 2018 od 14:00 do 17:00 a 7. dubna 2018 od 9:00 do 11:00 na pracovišti Horácké nám. 13.

K zápisu se s dítětem dostaví rodiče nebo jejich zástupci a přinesou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Žádost o přijetí je třeba vyplnit a vytisknout na webové stránce (http://zapisdozs.brno.cz). Zápisní list, kde budou uvedeny podrobnější údaje o dítěti a preferované pracoviště školy (Horácké nám. nebo Uprkova) si můžete vytisknout z webu školy nebo vyplnit u zápisu. (formulář - Zápisní list) Doporučujeme pro oboustranné ušetření času si oba dokumenty před zápisem vytisknout a podepsat (nutno oběma zákonnými zástupci).

Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, odevzdají při zápisu žádost o odklad školní docházky – stejně jako žádost o přijetí - je třeba vyplnit a vytisknout. Jako příloha žádosti je nutné vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).

Obrázek