E-twinning conference, School cooperations in the Danube region, 9.-10. June

 

Ve dnech 9.-10. června 2016 jsem se zúčastnila e-twinningového semináře, který se konal v Linzi a byl zaměřen na spolupráci základních a středních škol v rámci regionu Dunaje. Seminář proběhl v příjemných prostorách Linz International Business School.

Akce byla přínosná jak pro mě jako učitelku, tak zároveň i pro školu. Obohacující bylo zejména setkání s kolegy z jiných zemí, sledování tvůřčího procesu při vznikání nového projektu, výměna zkušeností s ostatními a v neposlední řadě bylo velmi důležité vytvoření kvalitního zázemí (ubytování, stravování, program). Velmi vysoce bych chtěla ohodnotit organizaci semináře, cítila jsem velkou pomoc a podporu ze strany organizátorů.

Podařilo se mi navázat kontakt s několika školami, zaregistrovat projekty v e-twinningovém prostředí. Takto jsem společně připravili dva projekty, jeden projekt máme ještě rozjednaný se školou ze Slovenska. Výsledkem této akce jsou tedy tyto projekty:

Culture E-Box – spolupráce se školou z Ukrajiny, Maďarska. Cílem bude seznámit žáky s kulturou dané země (jídlo, oblečení, hudba, sport). Žáci budou prezentovat svoje poznatky prostřednictvím vkládání prezentací, videí, fotografií.

E-twinning, E-running, E-swimmnig – spolupráce se školou z Rakouska, Maďarska. Cílem tohoto projektu bude přilákat žáky ke sportovním záležitostem. Prostřednictvím e-twinningového prostředí se vzájemně inspirovat a sledovat svoje výkony. Možné zakončení v Linzi na běhu města.
Protože jsem byla vybrána jako náhradník, byla jsem s akcí seznámena až v týden konání. Všechny potřebné informace jsem obdržela a vše proběhlo v pořádku. Akce se mi líbila, jak vyplývá z výše uvedeného. Pokud bude v budoucnu možnost, ráda se opět zúčastním.

 

14. 6. 2016
Mgr. Lenka Vonášková