Projekt Příběhy našich sousedů byl úspěšný

Naše škola se i letos zapojila do projektu neziskové organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pětičlenný tým žáků z 9.B pod vedením paní učitelky Flodrové se ujal i v náročné době před přijímacími zkouškami na střední školu nelehkého úkolu. Měli najít pamětníka se zajímavým příběhem, natočit jeho vzpomínky a vytvořit videoreportáž. Jak již sami žáci řekli v úvodu závěrečné prezentace 13. 3. 2024, která se ve slavnostní atmosféře za přítomnosti ostatních týmů z brněnských základních škol, organizátorů akce a všech pamětníků konala v sále Melodky v Brně, bylo největším úskalím najít vhodného pamětníka a následně video sestříhat. Naštěstí za pomoci koordinátorky projektu mohl tým zpracovat velmi zajímavý příběh pana Štěpána Böhma, jehož téměř tříhodinový záznam byl sestříhán do pětiminutového videa. Během podzimních a zimních měsíců absolvovali žáci několik workshopů o tom, jak mluvit s pamětníkem, jak ho natočit, jak pracovat s videem a další, a tak získali zkušenosti v jiné oblasti, než se kterou se běžně setkávají ve výuce. Na závěrečné prezentaci sklidil náš tým velký potlesk a poděkování, protože i přes všechny nesnáze v průběhu projektu se jim výsledek moc povedl.

Na video se můžete podívat na tomto odkazu: https://www.pribehynasichsousedu.cz/brno/brno-xviii-2023-2024/bohm-stepan/

Obrázek