Ředitelské volno

                                                                                                                                                            V Brně 11. 9. 2018

Podle § 24, odstavec 2 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), vyhlašuji pro žáky Základní školy Brno, Horácké náměstí 13 z provozních a organizačních důvodů 16. 11. 2018 volný den.

Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy

Nový školní rok na Horáckém

V posledních letech nám nový školní rok začíná dřív, než ten starý skončí - o prázdninách. Učitelé se i letos připravovali na řadě školení – Začít spolu, letní škola matematiky, mentoring… a na plné obrátky se všichni pedagogičtí pracovníci školy dostali v přípravném týdnu na tradičním pracovním výjezdu do Nedvědice. Učitele a vychovatele letos poprvé doplnili také asistenti. Od rána do večera se nikdo nezastavil.

První den nového školního roku zahájil také pan starosta

Dnešní den byl významný nejen pro prvňáčky, ale také pro všechny žáky a učitele naší školy. Všichni se totiž rozloučili s prázdninami a čeká je nový školní rok, který byl letos zahájen za přítomnosti pana starosty MČ Brna-Řečkovice a Mokré Hory. Při slavnostním zahájení předal symbolicky pan starosta škole nově zrekonstruované hřiště. Na fotografie z dnešního dne se můžete podívat na facebookových stránkách MČ Brna-Řečkovice a Mokré Hory. Přejeme všem úspěšný start do nového školního roku!

Výsledky jednotných přijímacích zkoušek 2018 aneb máme se čím pochlubit

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo přehled výsledků žáku JPZ 2018 z matematiky a českého jazyka. O úspěchu naší školy se můžete dočíst v odkazu. Srovnejte průměrné percentilové umístění naší školy s celou ČR, ve všech případech naši žáci dosáhli nadprůměrných výsledků

Rozvrh

Vážení rodiče a žáci,
rozvrh, který vidíte v Edookitu, zatím nemusí být kompletní (ještě nevidíte hodiny, kdy jsou žáci rozděleni na více částí - jazyky, informatiky, volitelné předměty,...). Na jeho tvorbě pracujeme.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Romana Matulíková

Vysvědčení

Nevyzvednuté vysvědčení si mohou žáci během prázdnin vyzvednout v úřední hodiny, které jsou každou středu od 9 do 11 hodin a od 14 do 15 hodin na pracovišti Horácké náměstí.

Přejeme všem krásné prázdniny :-)

Zahradní slavnost

Říká se, že když něco končí, něco nového začíná. V tomto duchu se 15. června 2018 konala akce školní družiny „Loučení se zahradou“. Bohatý program zahrnující pohybové aktivity s barevnými padáky, působivé vystoupení tanečního kroužku a společné kreslení na chodník jsme si všichni moc užili. A už teď se těšíme na to, čím nás nově zrekonstruovaná zahrada po prázdninách překvapí. Vychovatelky ŠD