Zkrácená výuka v pátek 5. 10.

V pátek 5. 10. 2018 bude z důvodu konání voleb v naší škole zkrácená výuka. Žáci prvního stupně na Horáckém náměstí obědvají v průběhu 4. vyučovací hodiny, poté odchází domů nebo do školní družiny. Žáci druhého stupně obědvají v průběhu 5. vyučovací hodiny, poté odchází domů.

Úspěch na mezinárodním turnaji v Polsku

Žákyně sportovních skupin soutěžily na mezinárodním mistrovství sportovních škol v polském Stargardu. Za účasti dívek z Polska, Ruska, Německa, Ukrajiny a ČR jsme obsadili krásné 4. místo v týmech a dovezli jednu zlatou medaili, tři stříbrné a dvě pátá místa v jednotlivcích. S děvčaty jsme za odměnu po turnaji navštívili nedaleké Baltské moře, kde jsme v nádherném počasí relaxovali na krásné písečné pláži i v příjemných vlnách.

Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů a pěkných zážitků na cestách.

Pozvánka

Lesy města Brna zvou na Den s lesy, který proběhne 22. 9. 2018 od 10 hodin. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

Ředitelské volno

                                                                                                                                                            V Brně 11. 9. 2018

Podle § 24, odstavec 2 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), vyhlašuji pro žáky Základní školy Brno, Horácké náměstí 13 z provozních a organizačních důvodů 16. 11. 2018 volný den.

Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy

Nový školní rok na Horáckém

V posledních letech nám nový školní rok začíná dřív, než ten starý skončí - o prázdninách. Učitelé se i letos připravovali na řadě školení – Začít spolu, letní škola matematiky, mentoring… a na plné obrátky se všichni pedagogičtí pracovníci školy dostali v přípravném týdnu na tradičním pracovním výjezdu do Nedvědice. Učitele a vychovatele letos poprvé doplnili také asistenti. Od rána do večera se nikdo nezastavil.

První den nového školního roku zahájil také pan starosta

Dnešní den byl významný nejen pro prvňáčky, ale také pro všechny žáky a učitele naší školy. Všichni se totiž rozloučili s prázdninami a čeká je nový školní rok, který byl letos zahájen za přítomnosti pana starosty MČ Brna-Řečkovice a Mokré Hory. Při slavnostním zahájení předal symbolicky pan starosta škole nově zrekonstruované hřiště. Na fotografie z dnešního dne se můžete podívat na facebookových stránkách MČ Brna-Řečkovice a Mokré Hory. Přejeme všem úspěšný start do nového školního roku!