Aktivita v projektu kariérového poradenství - osmáci učili páťáky

Aktivity propojující žáky prvního a druhého stupně patří k vyučování na naší škole již tradičně. V březnu tohoto školního roku si žáci 8.C připravili v rámci výuky pracovních činností i ve svém volném čase aktivity pro páté ročníky týkající se volby povolání. Skupinky žáků - učitelů za přítomnosti třídních 5.A,B,C,D,E strávili společnou interaktivní hodinu. Zamýšleli se na tím, čím by chtěli být, jaké školy mohou vystudovat, jakému řemeslu se mohou vyučit, co je zajímavého na různých povoláních, které povolání je atraktivní, o kterých povoláních zatím nic netušili…..a osmáci jim odpověděli na spoustu dalších otázek. Hráli hry, kvízy, hádanky, lidská pexesa i se poučili z připravených prezentací.
Učení všechny bavilo, jako vždy když děti učí děti.
Irena Procházková, garant projektu